Benomyl/ årsak

Boken kan bestilles gjennom www.survivingmold.com

 

BENOMYL / ÅRSAK

 

Akk og ve, alt var så mye bedre før i tiden. Vi har alle hørt den remsa. Men noe var fakisk bedre før, iallefall før 1970.

 

Det var før man begynte å bruke Benomyl på åkrene, som førte til at muggsopp-arter muterte og dermed ble ekstremt giftige.

 

Du vet når du får den der “vissheten” inne i deg som sier at dette stemmer. Boken til Dr. R.Shoemaker: “surviving mold” 2010, gir meg akkurat den følelsen.

 

Når jeg leser om utbredelsen og bruken av Benomyl/Benlate da vet jeg at han er inne på noe vesentlig. På jakt etter å forstå hvorfor denne tilstanden / sykdommen syk av muggsopp/mold illness/ CIRS har oppstått finner jeg masse linker som kan underbygge dette. Shoemaker har ofret sitt liv til å studere biotoxinrelaterte sykdommer. Han har stilt spørsmålet lenge før jeg og andre ble syk. Massene med denne sykdommen, går rundt der ute udiagnostisert, eller med helt feile diagnoser. Om man omfavner alle grupper som egentlig kan være syk av muggsopp/ mold illness da blir det nok den nye folkesykdommen. Her er en liste:

 

Fibromyalgi, Ulcerøs colitt, kronisk smertesyndrom, psykiske tilstander, angst, utagerende sinne, ME/ CFS, øyelidelser, lekk tarm syndrom, andre magelidelser, synsforstyrrelser, ledd og muskelplager, Borreliose som ikke bedrer seg med medisin, eksem, psoriassis, MS og det finnes sikkert mange flere.

 

Dersom bare noen av disse menneskene var villig til å prøve ut et eller to skritt i Shoemakers protokoll. Nemlig å flytte til et muggsopp fritt/fukt fritt hus, om så i et telt for en periode. Lemne alle eiendeler til og med tannbørsten utenfor oppholds -teltet/huset/bobilen etc. og ta en 14 dagers kur med kolestyramin så ville man ha fått svaret. Man kan også ta en VCS test før man forlater PC`en hjemme.

 

BENOMYL

Benomyl refererer til butylcabamoyl eller Methyl 1.

 

Benomyl eller Benlate var produsert og lansert på markedet i 1970,av et firma med navnet “Du Pont.”

 

Mange rettsaker har vært ført mot denne produsenten i USA og det har vært store utbetalinger ( jfr. Dr. R. Shoemaker "surviving mold, 2010).

 

Benomyl: Et soppdrepende middel for jordbruket. Det var kjærkomment på alle måter. Det betydde mindre svinn og dermed mer penger i kassen for bøndene. Et unntak var Australia.

 

Men det hadde sin pris. Flere helt uante konsekvenser. Konsekvenser over hele verden, man i dag ikke en gang anerkjenner 40 år etter. Det at dyrket mark ikke lengre er dyrkbar verden over fordi Benomyl drepte artene som var der og bidro til fremvekst av nye arter, ved mutasjoner. De nye artene var de sterkeste og tok over hele åkeren, ingen ting kunne vokse lengre, det ble svart mark. Slik er det fremdeles mange steder i Florida.

 

Folk som drev jorden og de som bodde rundt den kom opp med ulike symptomer på sykdom. Fellestegn var nevrologiske tilstander og smerter. Andre tegn var defekter hos barn i mors liv.

 

Det første tilfellet av Water damaged building syndrome (WBD- syndrome) eller vannskadet bygning- syndrome kom i 1970. Med nøyaktig de samme symtomene. Men disse jobbet ikke i landbruket, eller var tilknyttet landbruket i det hele tatt.

 

Bruken av Benomyl var verdensomspennende, i en global verden sprer de muterte soppene seg også. Her en noen av dem:

 

Fusarium,Trichoderma, Aspergillus nidulans,Aspergillus parasiticus,Penicillium citrinum, Pencillium cryogenum ( denne er svært sentral i forbindelse med nevrologiske tilstander/ effekter) Videre: Aspergillus flavus og Acremonium chysogenum, Pencillium italicum og P.digitatum.

 

Alle disse muggsopp-typene har altså fått forandret sin genmasse.

 

MED DETTE HAR VI ALTSÅ FÅTT EN GENETISK FORANDRING I NATURENS MEST KRAFTFULLE BATALJON (jfr. Dr. R. Shoemaker)

 

Noen av de negative effektene som man kan lese om her: http://www.pan-uk.org/pestnews/Actives/benomyl.htm

 

Kronisk og akutt forgiftning

 

Forstyrrelser på reproduksjons organer

 

Defekter på øyne

 

Mutagen effekt

 

Forstyrrelse av kromosomer

 

Skaper problemer for miljøet

 

muggsopp/sopp utvikler resistens.

 

 

BRUKSOMRÅDER

 

1. I jordbruket for å drepe uønsket sopp

 

2. I maling som hemmer. For å drepe eller hemme uønsket sopp som kommer flygende inn vinduet og fester seg på veggen. Når dette skjer vil den mutere og bli ekstremt giftig.

Hvor mange blir ikke uforklarlig syk i husene sine. Også etter sanering. Kan dette være en av forklaringene?

 

NORGE:

Sense maling: Falkta arket: 15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering : Dette produktet inneholder stoffer som fremdeles krever sikkerhetsvurderinger for kjemiske stoffer.

http://media.byggtjeneste.no/media/sds/44816902

 

Australia brukte ikke Benomyl i landbruket. Men i maling. Carbendazim er avfallstoff fra Benomyl

http://www.apmf.asn.au/Carbendazim%20and%20the%20Paint%20Industry.pdf

 

3. Man utviklet substitutter. Stoffer som ligner og anvender det til behandling av ulike lidelser som: For mye magesyre og psykiatriske tilstander. Også underlivs sopp hos kvinner.

 

Hvem har ikke hørt om Fluconazole:

 

http://legemiddelhandboka.no/Legemidler/?frid=Lk-01-infeksjon-5571

 

AZOLER og resistens:

http://www.unn.no/getfile.php/UNN%20INTER/Fagfolk/www.antibiotikaresistens.no/AFA/Resistenskurs/Nye%20soppmidler.pdf

 

Andre lignende preparater eller substitutter er: Benzimidazole og Thiobendazole. Se opp for disse stoffene i medisinen du bruker.

 

 

MUTASJON førte til en ny type av genet BETA TUBULIN 1 ( TUBBL1)

 

Genmassen ble forandret og frem kom en ny type sopp. Denne soppen hadde helt andre egenskaper.

 

(jfr.Dr. R Shoemakers bok : “Surviving mold” 2010)

 

Den nye soppen er ekstremt giftig. Den finnes nå overalt i verden.

Det muterte genet er ikke bare funnet innomhus, det er også funnet i flere typer av gjær. Candida sopper som Candida Rugosa, Candida glabrata og flere.

Dette er altså en ny type gjærsopp, ifølge Shoemaker. Den har mutert. Men vi anvender den som vi gjorde før den muterte utgaven ble fødd.

 

Benomyl har også rørt ved Acetyl gruppen. En gruppe med to karboner. Sånn som eddik. Som han sier: “ Det har blitt hengende i luften og setter i gang forhøyede verdier av C4 og C4a”. ( Surviving Mold 2010 s. 293)

 

 

Acetyl gruppen: Eddik: http://www.biosite.dk/leksikon/eddikesyre.htm

 

 

Om Benomyl: http://www.inchem.org/documents/jmpr/jmpmono/v073pr04.htm

 

Brukt i Norge:

http://www.vaxteko.nu/html/sll/slu/vaxtskyddsnotiser/VSN85-4/VSN85-4D.HTM

 

Grenseverdier i Norge ( helt ufattelig)

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2007/mars/plantervernmiddelrester/id523522/

 

Mange navn:

http://scorecard.goodguide.com/chemical-profiles/pesticides.tcl?edf_substance_id=17804-35-2

 

ELISA KIT

http://www.abraxiskits.com/moreinfo/PN54002Binfo.pdf

 

 

Fakta om BENOMYL http://www.pan-uk.org/pestnews/Actives/benomyl.htm

 

 

”Mattilsynet presenterer 14 ulike plantevernmidler som forskrifta omhandler. I tabellen på side 3 i forordninga er imidlertid også plantevernmiddelet Benomyl nevnt. Hvorfor regnes dette ikke med i de stoffene tilsynet mener "endra forskrift" omhandler? Og betyr foreslåtte endring at Benomyl vil være lovlig i norsk produksjon, eksempelvis i epler, pærer og jordbær? “

 

http://www.oikos.no/aktuelt/ReadImage.aspx?DOCID=2228&QUALITY=10

 

 

Benomyl var brukt verden over

http://www.pesticides.gov.uk/Resources/CRD/ACP/057_benomyl.pdf

 

Genet i fokus: beta tubulin-1 This gene was present in the common ancestor of animals and fungi.

http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=TUBB1

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2115974/

 

Angrep på planter. Et google søk på “Benomyl in paint” ga dette resultatet

https://books.google.no/books?id=3r2b2X4HDuQC&pg=PA35&lpg=PA35&dq=Benomyl+in+paint&source=bl&ots=GUPGl3pdCo&sig=bAyxqqe1zj574CEs0acUTWSVaf4&hl=no&sa=X&ei=Ln2fVaOSI-HcywP26KaQDw&ved=0CC8Q6AEwAg#v=onepage&q=Benomyl%20in%20paint&f=false

 

 

MERGAL. Produsent av maling etc.

https://www.ulprospector.com/en/na/Coatings/Detail/531/10961/MERGAL-K14

 

 

Innhold i maling OBS Carbendazim er et avfallstoff fra Benomyl.

http://pmep.cce.cornell.edu/profiles/miscpesticides/alphaalkyl-metaldehyde/carbendazim/carbendazim998.pdf

 

BENLATE

http://www.epa.gov/pesticides/chem_search/cleared_reviews/csr_PC-099101_14-Nov-80_025.pdf

 

Et søk på KARBENDAZIM på mattilsynets sider:

 

http://www.mattilsynet.no/sok/?search=karbendazim+

 

Vi deler gener med planter, sopp og dyr.

http://ngm.nationalgeographic.com/2013/07/125-explore/shared-genes

 

Det skremmer meg at jeg finner “isocyanate” som en del av Benomyl. Tenker på bruksområdet for Polyurethane ( fugeskum , lim, etc)

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf980357a?journalCode=jafcau

 

 

Muterte muggsopper satt i kontekst

 

Endelig fikk jeg og andre en knagg å henge eddik på. Når jeg kommer i kontakt med eddik opplever jeg en kaskade av symptomer. Akutt. Nesen renner, hoster, hovner, må springe vekk. Jeg forstår nå at dette har med forhøyede verdier av C4 og C4a

 

Dette skjer ved å gå inn på en klesbutikk.der eddik-stanken slår mot meg. Eller naboen bruker eddik i blomsterbeddet for å ta kål på ugress. Når noen har anvendt eddik i vaske-vannet. (Helt vanlig i bruk hos vaskefirma.)

 

Endelig fikk jeg en knagg å henge gjærsoppen på.

Når jeg kommer i kontakt med gjær, blir jeg helt matt og rar. Jeg vil legge meg ned, der og da. Akutte smerter i alle ledd, svinger i hodet og kvalm/uvel.

Gjær er brukt i nesten alle madrasser, emballasje, plast m.m

Tenk deg inne på en møbelforretning???!!!!

Alle burde sjekke madrassene sine... Blir du bedre dersom du tar den ut?

 

Endelig forstår jeg hvordan jeg kunne leve i 49 år før jeg ble skikkelig syk av giftig muggsopp og hvorfor. Før 1970 var det faktisk en helt annen muggsopp som levde på jorden

 

Jeg fikk diagnosen psoriasis på 80 -tallet, Ulcerøs colitt på 80-tallet og fibromyalgi på 90 tallet. ( Alt på grunn av giftig muggsopp som gradvis fikk fotfeste i flere og flere innemiljøer.)

 

Burde staten Norge ha opplyst oss om bruken av dette midlet? Så lett tilgjengelig og så farlig!

 

Benomyl brukt i Norge:

 

"Gjærum (1978) has also studied the development of benomyl resistance in the dry eye rot of apples (Botrytis cinerea). Benomyl or thiophanate have been used as a late blossom spray to control the rotting in the calyx basin. However, in some areas in western Norway benomyl resistant strains appeared after the fourth year."

http://www.vaxteko.nu/html/sll/slu/vaxtskyddsrapporter/VRJ48/VRJ48I.HTM

 

Benomyl produsert i Norge?

 

Carbendazim + Epoxiconazole exporter from Norway, we are the most professional supplier from Norway with ISO9001 Certification. Also the products have been certified by mutiple safety certification.We will offer our Carbendazim + Epoxiconazole priducts in top-quality and most favourable price. Please click for more details if you want to learn more specific techical parameters for the current Carbendazim + Epoxiconazole .

http://www.skybluepestcontrol.com/norway/carbendazim--epoxiconazole-in-Norway-168.html

 

Er Benomyl fremdeles i bruk i Norge?

 

På telefon til Bioforsk får jeg vite at den ble forbudt på midten av 90 -tallet. Men dette stemmer ikke i forhold til linker ovenfor. Endringer i 2007, bekymring fra Aikos 2011 osv..

 

Godkjente soppmidler på mattilsynets liste:

http://www.mattilsynet.no/plantevernmidler/godk.asp?sortering=preparat&preparat=Soppmiddel&submit=Oppdater

 

 

Men selv om den er tatt bort fra Norges liste, er muggsoppen allerde en annen enn det den engang var. Skaden er skjedd og den er uopprettelig. Hvem har ansvaret?

 

MIN TANKE ER FRI.

 

Skjuler staten Norge noe for oss?

 

Klart at man holder tett om dette faktum at vi har en mutert muggsopp/mikroorganisme som fører til sykdom som følge av endret genmasse. Leger må ikke vite, vi må ikke . Det er en katastrofe, det hele! Vi bygger tetthetshus så holder vi den ute, med godt ventilasjonsanlegg slik at de få sporer som kommer inn, ikke får sjansen til å feste seg. Helse- tilsyns- etater kan ikke gå inn i denne problematikken. Vi må bare prøve å gjeninnstille immunsystemet hos folk. (kreftmedisin forsøk på folk med ME) Mennesker med en gensammensetning som ikke kan ta seg av biotoxiner anslås til å være over en million i Norge. Men tallet har økt på verdensbasis. Fra 24% til 28% og da øker det her i Norge også. Forsikringsselskaper må ikke røre ved disse sakene. Vi må gjøre alt vi kan for å holde dette skjult for folket, ellers regner vi med at det blir et ramaskrik. Men dette vil " blow up in our face" sier en ME syk. Vi sitter i saksa, og mange mange har fått sine liv ødelagt.

 

 

.

 

CIRS-Norge

Gjøvik, Norge.