Info Vetinst.

 

Mail motatt fra veterinærinstituttet i 2009. Publisert med godkjenning fra Vetrinærinstituttet.

 

> > På generelt grunnlag kan vi uttale oss med tanke på helseeffekter av de omtalte muggslektene:

> >

> > Muggarter innen slektene Aspergillus, Penicillium og Cladosporium er kjent for å kunne forårsake helseproblemer dersom de opptrer i forhøyede konsentrasjoner i inneluft. Sammenhengen mellom disse slektene og allergi, astma og andre luftveissymptomer har blitt undersøkt i flere studier på verdensbasis. En gjennomgang av disse studiene rapporterer sterke bevis for at muggarter innen disse slektene er viktige årsaksfaktorer til utvikling av alvorlig astma (Denning et al. 2006). Andre studier viser også at Aspergillus og Penicillium spiller en viktig rolle i mange allergiske reaksjoner og luftveissymptomer som påvises hos mennesker i forbindelse med fenomenet "Sick building syndromes" (Schwab and Straus 2004). I tillegg til å være allergene produserer også flere arter inne disse slektene, spesielt Aspergillus og Penicillium, mykotoksiner (giftige stoffer). Disse toksinene kan indusere helserespons selv ved små konsentrasjoner, og er kjent for å kunne være kreftframkallende, de kan ødelegge celler i organer som lever, nyrer og lunger, i tillegg til å virke svært negativt på nerve-, lymfe- og immunsystemet.

> > Vår kunnskap tilsier at det vil være uheldig å oppholde seg over lengre perioder i inneluft med forhøyede nivåer av muggslektene Aspergillus, Penicillium og Cladosporium.

> >

> >

> > Referanser:

> > Denning, D.W., O'Driscoll, B.R., Hogaboam, C.M., Bowyer, P. & Niven, R.M. 2006. The link between fungi and severe astma: a summary of the evidence. Eur. Respir. J. 27: 615-626.

> >

> > Schwab, C.J. & Straus, D.C. 2004. The role of Penicillium and Aspergillus in sick building syndromes. Adv. Appl. Microbiol. 55: 215-237. se denne rapporten.

> >

> >

> > Vennlig hilsen

> >

>> henholdsvis forsker og seksjonsleder ved Seksjon for mykologi,

CIRS-Norge

Gjøvik, Norge.