Er muggsoppen ond

Er muggsopp ondskap?

Skrevet av Anja 2. september 2017

De siste par ukene har jeg lest på flere facebook-grupper om hvordan muggsopp er ondskap og hvordan den medfører at mennesker blir onde, egoistisk og medfører at de ikke klarer å ta de rette avgjørelsene.

Som en person som har opplevde "mold rage" ved flere enn en anledning siden jeg ble syk, og med et par familiemedlemmer som bor i muggsopp, som for meg, ser ut til å ha tapt all form for empati for andre enn seg selv, ja jeg kan til dels være enig i det. Ja, muggsopp påvirker hjernen, spesielt Amygdalae og Hippocampus, som tilfeldigvis styrer hormoner og følelsesliv. Og ja, jeg tror den utfordrer både folk som blir syk av den, og de som påstår at de ikke blir syk av den, men som bor i det, på vårt sjeleliv og hvem vi er som mennesker.

Jeg tror at det medfører dårligere forretninger, da mennesker som jobber i inneklima med muggsopp er bevist å ha lavere effektivitet i jobben, og jeg tror at å bo eller jobbe i dårlig inneklima, med mugg og fukt, gjør folk mindre klar i hodet og mindre i stand til å ta de rette avgjørelsene, både som profesjonelle og på personlig nivå. Faktisk vet vi at dette stemmer, gjennom forskning.

Men dette er skummelt, fordi dette betyr at muggsopp påvirker hele vårt samfunn og hvordan det fungerer. Vi som er syk fra CIRS vet jo allerede at vannskadede bygninger er over 50% av de byggene vi går inn i til daglig, og som vi må holde oss unna. Kafèen på hjørnet, matbutikken, togstasjonen etc. er alle steder hvor mennesker som påberoper seg å ikke bli påvirket av muggsoppen, går inn i til daglig. Annet enn husene deres og deres arbeidsplass, som også kan være infisert!

Nå med stormene i verden som Harvey, Katrina osv. tør jeg påstå at det har blitt mer enn 50 % noen steder. Og klart muggsoppen vil vokse både i New York og i Houston, og det kan hende det ikke er mulig å bli kvitt alle de infiserte husene, ikke en gang innen et århundre.

Men er det muggsoppen som er OND? Er det muggsoppen vi burde være sint på?

Vi vet at muggsoppen som vokste på 1960-tallet ikke er den samme som den vi ser i dag. Den er forandret, den har mutert, og den er for alltid mer giftig. DNA`et til muggsoppen er blitt forandret.

Muggsopp har og vil alltid ha en plass i naturen. Den eksisterer for å bryte ned biologisk avfall, slik at det skal bli plass for nytt å vokse. Det er virkelig en fantastisk jobb den gjør for oss, I NATUREN.

Det sies at muggsoppen i naturen ikke produserer de samme giftene eller samme mengden gifter som den gjør i våre hjem, eller i en bondes åker. Hvordan kan dette ha seg?

Det er veldig enkelt når du tenker på det. Muggsopp produserer gift for å forsvare seg selv mot inntrengere. Både mot andre muggsopper og mot andre som forstyrrer den i å gjøre den jobben den alltid var ment å gjøre. Mykotoksiner er muggsoppens immunsystem, og når den blir angrepet eller forstyrret, slipper den sporer og gifter til luften. Den kjemper for livet med alle midler den eier og har!

Det er da med en slags ironisk undertone, at når giftene fra muggsopp entrer kroppen til en person med CIRS, opplever vi å måtte kjempe for VÅR overlevelse. Muggsoppen som burde leve i perfekt symbiose sammen med oss, inni og utenfor kroppen vår, produserer gifter som er så giftig at de påvirker hele vårt vesen, hvem vi er, og flere systemer i kroppen. Den gir oss mange symptomer, og i en slik grad at det er en fare for vårt liv. Vårt immunsystem gjør det samme som muggsoppens immunsystem gjør, det går av skaftet og prøver å forsvare seg mot en usynlig fiende, det ikke vet hvordan det skal bekjempe.

En noe merkelig tanke: Det sies at muggsoppens DNA er veldig likt menneskenes. Er det da ikke mulig at det vi opplever når vi blir syk av muggsopp, er det muggsoppen selv opplever når den blir sprayet med soppdrepende midler? Soppdrepende midler er ofte laget på en slik måte at de bryter ned celle-strukturen til muggsoppen. Det sies også at fordi DNA`et til muggsoppen er så veldig likt menneskenes, at det som er giftig for muggsoppen, også er giftig for mennesker.

Som et eksempel, har mange av oss opplevd å være mer overfølsom for elektrisk stråling. Vel, det er muggsoppen også. Den produserer mer gift, des mer elektromagnetisk stråling den utsettes for. Med andre ord forsvarer muggsoppens immunsystem seg mot elektromagnetisk stråling.

Bruken av kjemikalier gir utfordringer for muggsoppen

På våre åkre og i våre hus i dag bruker vi store mengder kjemikalier for å bekjempe muggsopp. Vi bruker soppdrepende midler i lim, maling, silikon, klesvaskemidler, hus-rengjøringsmidler, i maten vår, i byggematerialer, i puter, madrasser og så videre. I tillegg er mange av disse kjemikaliene laget fra muggsopp, slik som sitronsyre, protease og amylase, som tilsettes maten vår, eller i klesvaskemidlene våre, enten som konserveringsmiddel eller for å bryte ned fett eller proteiner. Alt dette er en trussel mot muggsoppen som lever utenfor vår inngangsdør, og som så fort vann eller fukt oppstår, ønsker å lage bolig i våre hjem. Der møter den motstand fra alle kjemikaliene vi har i våre hus og benytter til daglig. Og som et resultat kjemper den for sin plass i vår biologiske sirkel, og den naturlige plassen den har rett til å ha i våre omgivelser og i vår kropp. Vi mennesker er tross alt bygd opp av celler, bakterier, virus og muggsopp. De er en naturlig del av våre kroppslige flora så vel som i vårt miljø. Og mens vi bekjemper den, kjemper den for sin overlevelse og naturlige plass i verden.

Etter å ha lest Dr. Shoemakers bok "Surviving Mold", må jeg si at mitt syn er at muggsoppen ikke er ond. Det er vi mennesker som er de onde. Hvis muggsoppen fikk lov til å gjøre sin naturlige jobb i oss og i vårt miljø, ville den aldri mutert, og den ville aldri produsert de giftene den produserer i dag.

Så hvem er det vi blir sinte på for å gjøre verden et verre sted å leve i, og som holder mennesker fra å være den beste utgaven av seg selv på en daglig basis?

Jeg personlig er sint på folks uvillighet til å akseptere disse faktaene. Og med folk mener jeg selskaper, regjeringer og "den vanlige mann i gata" som fortsetter med å akseptere utviklingen som har skjedd, som gjør oss syk, og som førsøker å benekte sannheten rundt disse temaene. Hvis de aksepterte forskningen, måtte vi ha forandret hele vårt samfunn. Kjemikalier og soppdrepende midler ville blitt forbudt, noe jeg tror de kommer til å bli, da muggsoppen allerede har blitt resistent mot mange av dem. I stedet for å finne nye måter å DREPE muggsopp, og tillate den å mutere mer, tror jeg vi må fine naturlige måter å leve med den på.

Jeg er sint på våre regjeringer som fortsetter å lage byggeforskrifter som tillater at flere og flere blir syke, ettersom veggene i våre nye hjem bygges så tett at det vil være umulig for fukt å slippe ut. Og med kjemikalier i nye hus som har så høyt innhold av VOC-gasser, at folk ikke skulle hatt lov å bo i dem før de har avgasset. Det kan i mange tilfeller ta opptil 15 år.

Hvis det eksisterte mer informasjon om CIRS og andre konsekvenser som følge av muggsopp, ville vi uten tvil sett forandringer på alle områder i samfunnet.

Byggene våre ville blitt bygget uten bruk av kjemikalier, og på en måte som hindrer fukt å oppstå. Dette betyr mindre energibesparelser, da vi ville måtte bruke mer varme og samtidig ha nok ventilasjon i hele bygget. Ventilasjonssystemer og aircondition-systemer som medfører kondensering og støvpartikler å dannes inne i kanalene ville ikke vært lov, og som et resultat ville vi gått tilbake til naturlig ventilasjon i våre hjem. For å spare energi tror jeg at vi må bygge mindre og med andre byggematerialer, slik som tegl eller sten som enten står imot fukt, eller puster det ut, uten at det dannes giftstoffer.

Vi ville bry oss om hvor våre klær og møbler var produsert, og fra hva. Dette da de ofte er produsert eller oppbevart i lagerbygg med masse mykotoksiner og muggsopp, og deretter sprayet med soppdrepende midler og andre kjemikalier for å fjerne lukten av muggsopp. Men som vi vet, mykotoksiner blir for alltid og VOC-gassene blir igjen i årevis.

Å drepe muggsopp ville blitt forbudt, og all sanering av hus ville inkludere å fjerne materialet muggsoppen vokser på, forsiktig, slik at man ikke forstyrrer den i dens prosess i å bryte ned materialet.

En mer ekstrem side av saken er at dersom vi ikke brukte soppdrepende midler på åkeren, ville det blitt mindre mat til folket, da noe ville gått tapt på grunn av muggsopp. Men muggsoppen ville få være i fred til å gjøre sin jobb, og den ville være mindre giftig for oss. Kanskje må vi da gå tilbake til å måtte ha flere gårdsbruk og bønder slik at vi kan møte mat-etterspørselen? Eller kanskje Monsanto har svaret på dette problemet, når de lager patent på frø som er genetisk modifisert til å motstå muggsopp og værforandringer?

Uansett syns jeg synd på muggsoppen, på samme måte som jeg syns synd i oss som blir syk av den. Den gjør tross alt bare det vi alle gjør; kjemper for å overleve i en verden som blir mer og mer grusom i forhold til slik den naturlige balansen er ment å være, og mer enn hva våre immunsystem kan tåle.

Hvis vi lever mer i pakt med naturen, kan det hende vi alle kan klare å overleve.

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRS-Norge

Gjøvik, Norge.