Behandling

 

 

Behandling

 

 

Offisielt i Norge i dag er det ikke noen behandling mot det å være syk av muggsopp. Dette er protokollen vi har fulgt som har gjort at vi lever i dag. (Bokstavelig talt). Vi må kjempe på for at både testene som Dr. Shoemaker og hans team anbefaler kan bli tatt i Norge og at det å være syk av muggsopp- CIRS / Mold illness blir en akseptert diagnose med offentlig aksepterte behandlings-metoder slik som disse som presenteres her. http://www.survivingmold.com/diagnosis/lab-tests

 

https://www.survivingmold.com/docs/Physicians_Order_Sheet_02112016.PDF

 

 

TILTAK

 

Sjekk om du er eksponert eller om du har vært det en gang. Har du synlig fukt eller muggsopp.. kan noe være skjult? Merkelig lukt noen steder i huset? Har du hatt vann-lekkasje eller vann-insig i kjelleren?

 

Shoemaker-teamet anbefaler at du benytter en spesiell teste-metode som heter ERMI-testing av huset. Denne virker gjennom å identifisere muggsopp gjennom DNA-testing. Etter deres erfaring er dette den sikreste og mest presise målemetoden for inneklima. I Norge har vi flere aktuelle firmaer som kan gjøre inneklima- tester. Polygon, Mycoteam, IKTAS. for å nevne noen

 

I Norge er det vanligere å ta luftprøver som settes til dyrking for så å identifisere muggsoppfremveksten i en petri-skål. Vi kan ikke måle mycotoksiner i Norge i allefall er det ikke en tjeneste til folket per i dag.

 

 

 

Kort fortalt: Slutt å bo, jobbe og oppholde deg i fuktskadede byggninger.

 

For noen kan det være nok å rett og slett flytte til et nytt hjem uten fukt og mugg eller bytte arbeidsplass. Så er man frisk igjen, symptomene forsvinner helt.

 

Men for veldig mange vedvarer symptomene. Eller man opplever en liten bedring for så å bli verre igjen, og at ikke alle symptomer forsvinner.

 

Blir du ikke frisk etter bare å fjerne deg fra utsettelse anbefales det at du setter alt som ikke er laget av glass eller metall på lager noe sted, for å se om symptomene da bedrer seg. Det anbefales at du kaster disse befengte tingene, da det ikke er mullig å fjerne mykotoksiner helt fra tøy,plast, ubehandlet treverk og annet porøst material.

 

Vi forstår at dette høres drastisk ut, men mange spør forskere, om de kan beholde for eksempel bøkene sine, etter at de har kastet nesten alt de eier.

Forskerne sier klart at dette etter deres erfaring ikke er mulig, da mykotoksiner ikke kan fjernes. Mange vil selvsagt forsøke rens først, da anbefaler vi at du ta kontakt med oss, så kan vi anbefale firmaer som veiledet oss da vi forsøkte å vaske innbo. Men desverre, det var bortkastede penger, alt måtte kastes. Helsa først, uten den har du ingenting. Mykotoksiner er ikke mulig å fjerne, og dersom du har dette genet, da blir du sakte men sikkert sykere og sykere av å omgi deg med slike toksiske stoffer.

 

Mange av oss blir så syke at vi må praktisere 100% muggsopp-unngåelse og lage oss vårt eget isolat. Dette da selv små doser vil føre til symptomer. Denne typen overfølsomhet kan også være som årsak av antistoff-danning.

 

 

 

VCS TEST

 

http://www.survivingmold.com/diagnosis/visual-contrast-sensitivity-vcs

 

Ta testen. Finn ut om dine problemer er som følge av biotoksiner i ditt inneklima i dag eller for lenge siden. Og finn ut om flått-bakterien sine etterlatenskaper enda florerer i din kropp.

 

 

Amylosefri diett

Shoemaker anbefaler " Amylosefri diett" En diett med lite stivelse . Denne dietten samt stort inntak av omega 3 har vist seg å ha god effekt på MMP9 (betennelser)

 

http://www.livestrong.com/article/335261-the-no-amylose-diet/

 

 

Medisnering (førstehands) Senere vil flere typer medisin være nødvendig for de ulike markørene.

Cholestyramin/ kolestyramin/ CSM/ Questran

 

 

Kolestyramin / CSM benyttes som første medisinske tiltak for å starte tilfriskningen etter å ha blitt syk av biotoksiner.

 

Kolestyramin var i utgangspunktet laget som et kolesterol-senkende middel, da den ved å binde lipider i tarmen tar ut kolesterol. Den benyttes også mot løs mave.

 

Kolestyramin tar ut biotoksiner ved å binde lever- og gallesyre for så å ta det med seg ut gjennom tarmen. Den forhindrer at mykotoksiner/biotoksiner resirkuleres i kroppen, noe vi som er født med dette gen-materialet har problemer med.

 

Bruk av Kolestyramin gjelder for dem som har blitt forgiftet gjennom innsektsbitt (borreliose), eller av alger samt mykotoksiner produsert av muggsopp.

 

Behandlingen er som følger: 1 pulverpose 4 ganger daglig. Skal tas 1 time etter mat og man kan ikke spise før etter en halvtime etter man har tatt en dose. Tas på tom mage.

 

Man går en test-kur på to uker for å se virkning, så tar man VCS-testen på nytt for å se om det har bedret seg. Slik holder man på til VCS-test er bra. Dette tar gjerne måneder. Men den følte effekten kjenner du på bare dager. Så fort Kolestyramin har fått ut nok biotoksiner vil du oppleve stor forbedring på den generelle helse-tilstanden.

 

Er du biotoksin-forgiftet VIL denne medisinen virke. Produktet heter Questran i Norge. Questran inneholder Sitronsyre E330-334 og E472c (laget på giftig muggsopp). Qestran er reseptbelagt i Norge. Questran har endten sukker eller Apartam. I prøveperioden bør man velge den med sukker.

 

RESIN COLSESTIRAMINA (Laboratorios Rubio) er et godt alternativ. Uten sitronsyre/ sukker og aspartam. Medisinen er produsert i Spania og selges reseptfritt der. En kan ta inntil et års forbruk av denne medisinen i kofferten når du er på reise, dersom du har resept. ( Følg med, dette kan endres.)(2)

 

Kosttilskudd av fettløselige vitaminer slik som D, E, A og K er viktig når du går på kolestyramin.

 

 

 

Shoemaker sjekker MarCoNS

 

 

http://www.survivingmold.com/store1/presentations/msh-deficiency-in-chronic-fatigue-syndrome-associated-with-nasal-carriage-of-marcons

 

(MRSA, meticillinresistente gule stafylokokker, methicillinresistente Staphylococcus aureus)

 

Dette er antibiotika-resistente bakterier som danner biofilm på neseslimhinner bakerst i nesen.

Det er nå funnet en nesespray (BEG) med blanding av 2 typer antibiotika, som bryter ned bio-filmen og som ser ut til å fjerne disse bakteriene.

Norge er et av de land der denne bakterien opptrer sjeldent.

 

 

 

GLUTEN

Sjekk for glutenintolerranse for antigliadin-positive pasienter hvor cøliaki ikke er årsak.

 

Prøve tas på vanlig sykehus. Du kan utvikle antistoffdanning mot gliadin ved utsettelse for fuktige byggninger.

 

 

MMP9 -Matrix metallo peptidase Dette kan være både for høyt og for lavt.

 

Normal verdier: 85-332 ng/mL

 

 

MMP9 er et enzym og betennelsesmarkør som vi har i kroppen. Dette er kodet med MMP9 genet. Proteiner fra MMP9- familien er involvert i prosessen ved nedbryting av ekstracellulær matriks i normale fysiologiske prosesser i kroppen. Det deltar i den embryonale prosessen hva gjelder utvikling, reproduksjon og i omdanning av vev. Blir denne forhøyet fører den til inflammasjoner i cellene.

 

MMP9 har vært involvert i studier av KOLS, og funnet å kunne være årsak til ødeleggesle av elastisiteten i lunger. Også i studier av reumatisk artritt, åreforkalkning, sykdom i hjertemuskelen (kardiomyopati) og utvidelse av hovedpulsåren i magen.

 

MMP9 leverer betennelses elementer i blod til de innerste lag i organene og videre inn til vitale organer som hjerne, lunger,muskler, perifere nervesystem og leddene.

 

 

 

DOXYCYCLINE

 

Denne antibiotikaen hemmer enzymet MMP9.(3)

Doxycycline blir også brukt av pasienter med ME.

Doxycycline er en malariamedisin og er ofte brukt i forebyggings fasen, før reise til et land, der malaria er utbredt.

Doxycycline har i tillegg til å være en effektiv antibiotika for bakterielle infeksjoner, også en meget god virkning på inflammatoriske tilstander i kroppen.

 

Doxycycline ga umiddelbar effekt på vår helse-tilstand da den fjernet mange av symptomene. Etter Kolestyramin og muggsopp-unngåelse var dette det viktigste skrittet vi har tatt mot en friskere hverdag.

 

I dag anbefales 4.7 gram (store doser) fiske-olje å ha samme effekt. Men det tar mye lenger tid for å få virkning. Det tar minst 3 måneder for å få full virkning av fiske-olje. Det er dessuten ikke noen forsikring mot at fiske-oljer ikke inneholder biotoksiner. Vi kan ut over dette ikke si noe om effekt da vi ikke selv har benyttet oss av dette. Men det er anbefalt av Shoemaker-teamet fremfor antibiotika som kan medføre resistens.

 

 

ADH -Antidiuretisk hormon

 

Prøve kan tas på ditt legekontor eventuelt sendes til nærmeste sykehus. Dette hormonet styrer saltbalansen i kroppen. ADH, hormon som nedsetter urinutskillelsen ved å fremme gjenoppsugingen av vann i nyrene. Hormonet dannes i hypothalamus, lagres i hypofysens baklapp og virker på membranbundne reseptorer i organer som hjerne, lever og nyrer.

Ubalanse i ADH, kan gi symptomer som: Elektriske støt ved berøring av metall osv.

 

 

 

VEGF - vakulært endotelial vekstfaktor

 

VEGF sørger for blodsirkulasjon i vevet.

For lav VEGF kan føre til: Fatigue, pustebesvær og krampe i musklene.

Dette proteinet er blitt satt i sammenheng med tilstander i sentralnervesystemet.

Kan ikke testes i Norge.

 

Man kan ta store doser omega-3 fiskeolje for å forhøye VEGF. Linfrø-olje er et godt alternativ til fiske-olje i dette tilfellet.

 

 

C3a

 

Det komplementære immunforsvar: C3a og C4a .

 

Merk: Dette er ikke det samme som C3 og C4, som du får tatt på sykehuset. Slik vi forstår det er C3a og C4a en dypere/grundigere prøve. Per i dag godtar Dr.Shoemaker bare prøver tatt ved Quest laboratorier i USA, da disse er presise.

 

Kan ikke testes i Norge.

 

 

C4a

 

komplementære immunforsvar: C3a og C4a .

 

Merk: Dette er ikke det samme som C3 og C4, som du får tatt på sykehuset. Slik vi forstår det er C3a og C4a en dypere/grundigere prøve. Per i dag godtar Dr.Shoemaker bare prøver tatt ved Quest laboratorier i USA, da disse er presise.

 

Kan ikke testes i Norge.

 

 

 

Redusèr forhøyet TGF Beta -1

Transformerende vekstfaktor beta-1.

 

TGF beta-1 interagerer med mange av immunsystemets mekanismer og samspill. Dysregulering kan føre til programmert celledød. Hjertebank kan være et symptom på forhøyet TGF beta-1.

 

Kan ikke testes i Norge.

 

Shoemaker har prøvd ut medisinen Losartan , under streng kontroll. Han har sett meget gode resultater.

 

http://legemiddelhandboka.no/Generelle/63939

 

 

 

VIP

 

Vasoaktivt intestinalt peptid http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/Biokemi_og_molekyl%C3%A6rbiologi/Biokemi/vasoaktivt_intestinalt_polypeptid

 

 

VIP er et nerveregulerende hormon med reseptorer i hypotalamus. Dette hormonet regulerer perifere cytokinresponsorer, presset i arteriene i lungene og inflammatoriske responsorer i hele kroppen.

 

Lave VIP verdier er til stede hos syk av muggsopp pasienter. Dette fører til kortpustethet, spesielt ved trening.

Alle MCS pasienter som Shoemaker har behandlet har hatt lav VIP

VIP har omtrent samme rolle som MSH når det gjelder regulering av inflammatoriske responser.

 

Når det gjelder fordøyelsessystemet har VIP vist seg å påvirke aslapping i den glatte muskelaturen, i blant annet galleblære og magesekk. VIP påvirker vannmengden som slippes ut til bukspyttkjertel og til galle. I tillegg kan den medvirke til å forhindre produksjon av magesyre og oppsug i tarmen. Dette kan lede til kronisk og vannig diarre.

 

VIP medikamenter som er brukt i henhold til en strengt administrert protokoll, har vist seg å være svært effektiv i forhold til pasienter med CFS ( ME). Mange har blitt friske.

 

Test må sendes karolinska sjukhuset -Stockholm.Du må selv ta kontakt med sykehuset for å få fremgangsmåten. OBS! sjekk at sykehuset du tar prøven ved, har kjølesentrifuge.

Se på rapport på VIP 2013 for nye resultater med VIP- tilførsel i nesespray (se nederst).

For lav VIP gir ulike symptomer som er knyttet til kroniske betennelser i kroppen (CIRS- chronic inflammatory response syndrome)

 

 

VIP- Vasoaktivt Intestinal Polypeptid

Normalverdi: 23-63 pg/ml

 

Bruk ikke medisin for å høyne VIP dersom du er utsatt for muggsopp ( ERMI- verdier større enn 2), VCS- testen fortsatt gir utslag eller dersom du har multiresistente bakterier ( MARCoNS) i nesen.

 

 

VIP funksjoner:

- Hjelper til å kontollere og sende nervesignaler

- Den hjelper til slik at nødvendige muskler slapper av i førdøyelseskanalen

-Det øker mengeden av vann og elektrolytter som slippes fra bukspyttkjetelen og innvoller ( tarmer etc)

- De trigger utslipp av hormoner fra bukspyttkjertelen og hypotalamus

- hjelper til med nedbrytingen av glycogen til glucose i leveren og fett

- stimulerer til væske flyt. ( som gallevæske - nødvendig for fordøyelse av maten)

- Den stopper utslipp av for mye magesyre

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003508.htm

 

 

Behandlingen shoemaker har benyttet er som følger: En nesespray produsert i Sveits Navn: Aviptadil brukt 4 ganger daglig. 50 mcg i 18 måneder. Resultatene av prøve-prosjektet ga så gode resultater at det nå er en integrert del av Shoemakers behandlings-protokoll. Se forskningsrapport her

 

 

http://www.survivingmold.com/diagnosis/lab-tests

 

 

 

HLA DR DQ

 

I tillegg til alt dette så skal det altså tas en HLA -test som skal kunne fortelle deg om du er en av de 24- 28% av verdens befolkning som er disponert for å bli syk av biotoksiner. Hva genene dine forteller deg, blir alt viktigere og viktigere. Men vi får altså til dags dato ikke tatt slike prøver heller i Norge

 

I følge Dr. Shoemaker er det ingen av hans pasienter med overfølsomet

for kjemikalier, parfyme eller annet som IKKE startet med opphold i vannskadet byggning.

 

 

Oppsummert DR. SHOEMAKERS PROTOKOLL

 

1. Fjerning fra utsettelse.

 

2. Colestyramine. (kolestyramin)

 

3. Eliminèr MRSA

 

4. Eliminèr gluten for glutensensitive personer (ikke cøliaki)

 

5. Korriger MMP-9

 

6. Korriger ADH

 

7. Korriger VEGF

 

8. Korriger C3a og C4a

 

9. Redusèr forhøyet tgf-beta-1

 

10. Erstatt lav VIP

 

 

Nyeste versjon: http://www.survivingmold.com/treatment/step-by-step

 

 

 

 

 

 

 

CIRS-Norge

Gjøvik, Norge.