ME/CFS

ME/ CFS

 

Jeg har over en periode lest deler av Shoemakers bok “ Surviving mold” Med underteksten:" Life in the Era of Dangerous Buildings". Oversatt: Å leve i en tid med en æra av farlige bygninger. Kapittel 6 handler om ME/CFS.

 

Jeg har også sett og hørt hans foredrag om emnet ME/ CFS. Da satt i sammenheng med kronisk betennelsessyndrom og syk av muggsopp ( CIRS/Mold illness.)

 

Dette er bare litt av hva jeg har fått ut av dette store temaet, men syns det kan være nyttig å dele dette.

 

Capillary hypoperfusion

 

Når vi snakker om “capillary hypoperfusion”, snakker vi om at våre minste blodårer ikke får nok oksygen,og da heller ikke de rundtomliggende områder. Når disse ikke får nok oksygen, blir det feil ved forbrenningen vår. Denne unormale kroppslige funksjonen finner man underliggende hos nesten alle med kronisk utmattelses syndrom ( ME, CFS.)

 

Dr R. Shoemaker: “Når du har lest dette kapittelet vil du nok være overbevist om at dette er hovedårsaken til kronisk utmattelses syndrom som ME / CFS. Her står mennesker med mold illness eller syk av muggsopp fremst i rekken. Og tilstanden Capillary Hypoperfusion går igjen hos alle med biotoxinrelaterte sykdommer.”

 

Det som skjer i denne tilstanden er:

 

Når cellene mangler energi , jobber de ikke som forventet. Når cellene ikke gjør jobben skikkelig fører det til mangelfull oksygenleveranse til cellene. Capilary Hypoperfusion henspeiler på at i og med at blod ikke føres til disse områdene utvikles det en kronisk systemisk betennelse. Mennesker med dette fenomenet utvikler kroniske lidelser i form av utmattethet, kognitive problemer, ledd smerter og respiratoriske problemer.

 

Når betennelsene rettes opp, behandles, gjennoppstår oksygentilførselen til cellene og kronisk syke mennesker får et funksjonelt liv igjen.

 

På cellenivå

 

Hva gjør Capillary Hypoperfusion med hvordan sukkeret forbrenner i våre celler?

 

Våre celler kan bare lagre en begrenset mengde av sukker, dette blir lagret i en sammnesatt masse kalt Glykogen. Dette er et karbohydrat.

 

”Når cellene våre behøver sukker til energi ,sendes det ut et signal til enzymer som regulerer Glykogen: Gi oss mer sukker! Og om det finnes Glykogen, så kommer det ut mer sukker. “ ( surving mold, kapittel 6 side 101)

 

Egne ord: Sukkeret brytes ned i cytoplasma- delen av cellen . Avfallstoffene: Lactate og Pyruvate http://www.webmd.com/a-to-z-guides/lactic-acid-blood-test

Skal ved hjelp av oksygen føres frem til

mitokondriene. I mitokondriene skjer omdannelsen til energi.

Uten oksygen kommer ikke disse stoffene til energidannelses -kjernen: Mitokondria. Med dette får man altså ikke produsert ny energi.

 

Cellene våre må nå utføre sine oppgaver uten tilstrekkelig oksygen. Man bruker opp den begrensede mengde med Glukose og man er i trøbbel. Det tar minst to dager å bygge dette lagret opp igjen. Dette betyr at man er helt utslitt bare av normale aktiviteter.

Tilstanden ME/ CFS er nå et faktum

 

Hvordan finne ut av om man har tilstanden Cappilary Hypoperfusion?

 

For å finne ut om vi har for lite oksygen tilført til de aller minste blodårene , ( Capillary Hypoperfusion) kan man få tatt en VO2 MAX test. Denne testen tas vanligvis dersom det er mistanke om hjertesvikt. En person med Mold illness/ ME vil feile denne testen stort.

 

Det verste er at du ikke en gang behøver være bevisst at du har vært i en vannskadet bygning. Tingene begynner så gradvis. Dette skjer mens kroppen sliter med giftstoffene som har kommet inn. Antistoffer dannes, men antigenene som skal “se” disse og gi varsel til de andre hjelperne har lagt seg til å sove. De er en missing link her. En proteinlenke (MCH II) som skal “ta et bilde” og automatisk sende dette til antignet, fungerer ikke. HLA DR genet har blitt skapt på en slik måte at denne prosessen ikke skal fungere. Du er med andre ord født slik. http://www.survivingmold.com/diagnosis/lab-tests

 

I et vannskadet hus er det muggsoppen man ser, det er denne som må fjernes helt. Man må ta ut den materialen den vokser på. Dette gjelder også inntørkede fuktflekker. http://www.fhi.no/dokumenter/468437f8f0.pdf ( Kap 4). Men i den materialen er det også mengder av andre gifter. Gifter i malingen, i lakken, muggsopphemmere, i gift fra uteluften, gift fra vaskemidler. Det er funnet inntil 800 ulike gifter i fuktig materiale. Man har ikke i dag satt seg inn i brøkdelen av disse giftene. Man ser ikke disse giftene. Man vet derimot at det tar 48 timer før muggsoppen begynner å produsere mycotoxiner i sitt mycel. Dette ser man heller ikke alltid, men man vet.

 

Som Shoemaker sier: “ har man en vannskadet bygning og man blir syk av denne, da har man Mold illness.” “og har man ME / CFS så har man mold illness”

 

Slik jeg forstår det, er det på bakgrunn av dette han nevner begreper som CIRS ( Chronic inflammatory respons syndrom) eller “ kronisk betennelses syndrom” som jeg vil oversette det med. Han bruker også WDB syndrome. ( water damage building syndrome) eller “ vannskadet bygnings syndrom” på norsk. Giftstoffene som giftig muggsopp produserer heter mycotoxiner. Mycotoxin er et biotoxin på samme måte som det bakterien fra flåtten produserer, eller som enkelte alger produserer , derfor er mold illness også en biotoxinrelatert sykdom. Borreliose behandles derfor også med CSM ( kolestyramin, Cholestyramine) og antibiotika. Man ser alt mer og mer at denne komplekse sykdommen ( borreliose)også kan ha elementer av giftig muggsopp tilstede og derfor må denne sykdommen også behandles med tiltak som er nødvendig i forhold til mold illness

 

Shoemaker bruker termen “Mold illness” fordi den er betegnende, men egentlig er det en sjargong eller et underbegrep.

 

Å rette opp markører og behandle betennelsene

 

Når man retter opp alle inflammasjonsmarkørene som; MMP9, TGF-beta 1, VEGF, MSH, VIP, C3a, C4a , da rettes altså alle symptomene, her under utmattelses symptomet, (les ME ) også. Da rettes kognitive problemer, betennelsesproblemer, smerteproblemer, synsforstyrrelser, bevegelseshemminger, fedmeproblemet, sinus problemer, allergiske opphovninger, konsentrasjon også selve utmattelsen, muskelsvakheten, hjertebanken m.m

 

Han har sett det nok mange ganger til at han vet hva han snakker om. ( som han selv sier)

 

Noen av oss behøver bare å bytte bosted, andre behøver i tillegg å kaste alt man har som har stått i hus med fuktproblematikk, mens andre igjen trenger medisinsk behandling. Han ser dessverre flere og flere nå til dags, i den siste kategorien.

 

http://www.gordonmedical.com/unravelling-complex-chronic-illness/mold-and-mycotoxins-often-overlooked-factors-in-chronic-lyme-disease/

 

http://www.chem.agilent.com/en-US/Solutions/Food-Testing-Agriculture/Mycotoxins-and-Biotoxins/Pages/default.aspx

 

Mycotoxins are the “bio-toxins” (poisons) produced by various species of fungi/mold. Just like a rattlesnake produces “venom”, which is its bio-toxin, fungi/mold produces its own bio-toxins, which are called “Mycotoxins”. http://www.iaqm.com/mycotoxins/

 

Hva er cappilary hypoperfusion? Hva skjer når man begynner å forbrenne proteiner i stedet for fett og hvorfor forbrenner vi ikke fett istedet? Dr. R. Shoemaker

https://youtu.be/SQYYcyLCFYU

 

Forskning som viser at ca 90% av de som var med i forskningen som ME-pasienter hadde mycotoxiner i urinen.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3705282/

 

Treningen:

 

https://www.youtube.com/watch?v=jjEDcBbpS_0

 

Det anbefales på det sterkeste at en med diagnosen ME/ CFS ser til muggsopp eller flåttbitt som årsak til denne lidelsen. Dette er ofte en av de diagnosene som ikke stemmer. Man har i realiteten en betennelse i hele kroppen inkludert hjernen. Rett diagnose blir da CIRS

 

Man anbefales å ta HLA -gen testen for finne om man er motagelig. 4-3-53 = multi motagelig synes å være vanlig . Per idag er det ikke mulig å ta den i Norge.

CIRS-Norge

Gjøvik, Norge.