Helse

Helse

 

Helsen er det viktigste du har, om du ikke har den har du ingenting.

 

Når det gjelder denne sykdommen kan dette nærmest leses bokstavelig.

Mange som blir syk av flått tåler heller ikke muggsopp, dette er genetisk betinget. Og de som er genetisk disponibel klarer altså ikke å kvitte seg med biotoksinene fra muggsopp og flått.

 

Dette medfører overfølsomhet. 1 ting er at man aldri mer kan bo eller jobbe i en vannskadet byggning. Men mange blir til slutt så overfølsom at man ikke tåler ting produsert i muggsopp og fukt. Dette betyr videre at ting som har vært oppbevart i muggsopp og fukt ikke er brukbart for en med denne overfølsomheten mer. De må altså etter å ha bodd i muggsopp og fukt kaste alt de eier og har. ALT utenom det som er laget av stål og glass. Hvorfor? Fordi mycotoksiner ikke kan fjernes helt fra ting som har stått i fukt og mugg.

 

Dersom man skal tro forskningen så langt er 1 av 4 eller 25% av befolkningen disponibel for å ikke kunne ta seg av biotoksiner. Noen bare biotoksiner fra flått, noen fra alger, noen fra muggsopp og noen av disse er multi-disponibel- altså tåler ikke biotoksiner fra noen av de førstnevnte. Det er hvordan DNA`et ditt er kodet på kromosom 6 (HLA-DR/DQ-type) som bestemmer på hvilken måte MHC 2 proteinet fungerer og hvilke biotoksiner det har evne til å registrere og fjerne fra kroppen.

 

Vent litt... 25% av befolkningen sa du? Det blir over 1 million av den norske befolkningen det!

Ja det stemmer! Kort fortalt: Mange går med symptomer og får feile diagnoser. Plutselig får kroppen nok, og du er forgiftet. Ved kroppens manglende evne til å registrerer det gjeldende biotoksinet blir du faktisk gradvis forgiftet, og betennelser skapes da immunforsvaret fortvilt kjemper en kamp i blinde mot biotoksinene. Dette kan føre til et hav av symptomer og lidelser.

 

Vi har laget denne nettsiden for syke mennesker og pårørende av syke mennesker. Men med det vi vet i dag så kan det både være mange som er godt inn i sykdommen uten å vite om det, og mange som kan komme til å bli syk lenger frem dersom ikke muggsopp og helse blir satt fokus på. I tillegg er muggsopp astma- og allergi-fremkallende, enkelte mycotoksiner er generellt nevrotoksiske (enten du er genetisk disponibel eller ei) og ikke minst er enkelte mycotoksiner SVÆRT kreftfremkallende. Aflatoksiner er blant de mest kreftfremkallende stoffene registrert og produseres av noen av de vansligste muggsoppene vi har innomhus i Norge.

 

"Enkelte mycotoksiner bryter ned vev i lunger, nyrer og lever"

-Vetinst, Oslo

 

Bryter ned vev... Det kan da ikke være godt for noen. Er det ikke nedbrutt vev i lunger som fører til KOLS-sykdommer?

 

Med andre ord, fokus på helse i forhold til fukt og muggsopp innomhus er noe som er til ALLES beste.

 

Les mer på våre sider om hva du kan gjøre for å holde ditt hus frisk, hva du kan gjøre dersom du tror du har blitt syk og hva du kan gjøre for å støtte oss i kampen for å spre budskapet videre, slik at færre blir syke i fremtiden.

 

CIRS-Norge

Gjøvik, Norge.