Kunnskap i Norge

 

KUNNSKAP I NORGE

 

Utklipp fra VG 25. september 2013. ( se under)

 

Vi som har sykdommer som er relatert til muggsopp, skal tas på alvor. Syk av muggsopp synes å være på full fart inn i statistikken over sykdommer i Norge.

 

Vi er ikke rustet for disse sykdommene. Hverken leger, legekontor eller sykehus i Norge er rustet for det som ligger rett foran oss.

 

Vi som er syk av muggsopp, må holde oss borte fra mugg og fukt. Vi blir så veldig syke av det.

Det burde legges til rette for at vi som har denne sykdommen/ overfølsomheten, slipper å gå inn i bygninger som er forpestet av mugg og fukt. Være seg legekontorer eller sykehus.

 

Ingen rapportsystemer fins. Ingen registrering av oss som er syk av muggsopp eller fuktige hus.

Den nye klimarapporten som nylig er fremlagt spår: fukt, fukt og atter fukt.

 

Er det på tide å foreta seg noe?

 

Vi vil bare nevne at: Vår nettside leses av mennesker i hele verden.

Det er en skam at det kal stå så dårlig til i vårt rike land.

 

Er det politiske vedtak som skal til?

 

Da er det på tide at politikerne våre kommer på banen og bestemmer at vi som er syk, skal få tilgang til den behandlingen som fins. Både i utlandet og i Norge

 

Vi skulle gjerne ha testet cytokiner , inflammatoriske markører etc. som Shoemaker anbefaler. Når det ikke er mulig å få testet dette i Norge, burde vi fått dekket blodprøve-taking og reise til utlandet. Legene skulle vært pålagt å forholde seg til forskning og behandlings-anbefalinger på verdensbasis. Slik som det er nå, er pasienter som er syk av muggsopp etterlatt i ingenmannsland uten hjelp i det offentlige.

 

 

Hvordan kan det være slik at vi som er så syke kan komme til fastlegen med problemet og bare bli avskjært med at:" Dette vet vi ingenting om."" Det er for lite forskning." "Jeg vet ikke hva du snakker om."

 

Kan noen sette seg inn i hvordan det føles å være så syk, og så bli møtt på denne måten?

 

Her er den nyeste rapporten fra Folkehelseinstituttet, utgitt i 2013. Les spesielt kapittel 4.

 

http://www.fhi.no/dokumenter/468437f8f0.pdf

 

 

 

Fra VG september 2013: Nå må våre politikere våkne opp!

 

 

 

 

Lege med erfaring om behandling med doxycycline:

"Doxycycline har en anti-inflamatorisk virkning utover å være antibiotisk. Kompetansesenteret for ME Ullevål-har beskrevet på sine internettsider, en pilot- studie, nettopp med Doxyline, i doseringen l00mg x2 for pasienter med ME. Doxyline i langtidsbehandling blir jo ellers brukt for mindre invalidiserende tilstander, som Acne, og bør slik sett kunne forsvares brukt fortsatt en tid med hennes invalidiserende plager. Støtter hennes avgiørelse nå om å ta pause med doxycycline, til plagene med myalgier og musklesvakhet kommer tilbake. Anbefaling evt om å ta kontakt med Arbeid og miljømedisinsk avdeling ved UNN, for nærmere informasjon om følgetilstander av muggsoppeskponering og testing. Diagnose(r): A04 ME (myalgisk encefalomyelopati) ?"

Dette var i august 2013. Jeg var sendt til denne legen av min fastlege.

 

I midten av september kom meldingen om Boreliose klinikken i Oslo og Dr Lunengs tap av lisens .

 

To uker senere mottok jeg dette brevet fra min fastlege:

 

FASTLEGEN:

"Hun får ikke Rp på Doxycyclin. Forskriving av langvarig anntibiotikakur skal ikke finn sted jfr Boerlioseklinikken i Oslo der lege mistet lisens pga langvarig antibiotikaforskriving til pasienter"

 

På engelsk wikipedia står det om doxycycline: I tilegg til de generelle indikeringer for alle tetracycline-grupper benyttes doxycycline også til å behandle LYME (borreliose), kronisk prostatitt, bihulebetennelse, bekkenbetennelse, ACNE, rosascea og ricketsiale infeksjoner. Mye av dette står også i det norske pakkningsvedlegget.

 

Vi har hatt GOD virkning av doxycycline. Skal vi ikke få bli frisk på grunn av at legen frykter at lisensen ryker på grunn av et helsetilsyn som ikke holder seg oppdatert om forskning på verdensbasis og på grunn av offentligheten denne saken har hatt?

 

Testresultatet vist under:

 

Dette er test av peptider. PEPTIDSCREENING.

Denne testen ble utført ved Karolinska sjukhuset i Stockholm

 

VIP - Vasoactive Intestinal Polypeptide

Normal Range: 23-63 pg/mL. ( Normalverdi)

 

 

For uten at det foreligger en ubalanse og at VIP er svært lav, kan ikke min fastlege tolke denne testen. Siden han ikke har henvist meg til noen andre , så vil det vel være nærliggende å tro at det ikke finnes noen i Norge som kan tolke denne.

 

Dette viser hvor dårlig legene i Norge er rustet for nye sykdommer som kommer på banen.

 

Denne testen viser , ifølge Shoemaker at jeg må ha AVIPTADIL.

 

 

 

CIRS-Norge

Gjøvik, Norge.