MCS

 

 

 

Hvordan kan muggsopp og mycotoxiner være årsak til MCS?

 

Muggsopp er en mikroorganisme.

Denne mikroorganismen kan anvendes i dag til utvinning av enzymer som Lipase, Amylase, Protease osv. Amylase blant annet, fremstilles av muggsoppen Aspergillus.

 

Enzymene finner vi brukt både innen papirindustrien og tekstilindustrien. I vaskepulver, skyllemidler og andre rengjøringsmidler. Vi finner dem i produkter som lim og fugeskum i byggningsbransjen og i impregnering. I hudkremer (kosmetikk) og i helsekostprodukter. PU/PVC eller polyuretane er innhold man bør være særdeles oppmerksom på.

 

 

 

 

Også maten vår er tilsatt mange enzymer, blant annet holdbarhetsproduktet sitronsyre. Enzymer utvinnet fra muggsopp finnes altså overalt, i alt vi bruker og utsettes for i vårt dagligdagse liv.

 

Det er mulig å utvinne enzymer på bakterier, og dette gjøres også, men det er hele tiden økonomien som avgjør hvilken mikroorganisme som skal brukes.

 

MCS betyr: Multiple chemical sensitivity.

Mange med CIRS utvikler det vi kaller for MCS, altså overfølsomhet for mange forskjellige typer kjemikalier. Men utgangspunktet er biotoksiner. Mycotoksiner er en underkategori til biotoksiner og produseres av muggsopp. Mycotoxiner kan være : Ochratoxiner, aflatoxiner, nevrotoxiner m.m. Hvert mycotoxin gir ulike symptomer. Finnes det flere typer i et produkt kan du dersom du har blitt overfølsom for dette bli kjempesyk, med mange symptomer.

 

 

Shoemaker har bevist hva som skjer på cellenivå når vi utsettes for mycotoxiner. Det ser ut for oss at vi ender opp med stort sett de samme symptomene som de som har MCS. Kan det være en sammenheng?

 

Vasoaktivt intestinal peptid (VIP) er et enzym som blir nedbrutt hos mennesker med CIRS. VIP er et neuropeptid som blant annet er vist å beskytte nerveendene. I tillegg overproduseres biomarkøren MMP9 med flere og lager betennelser i kroppen.

 

Shomaker sier: For å utvikle overføsomhet trengs bare ett kjemikale og dette kan være giften produsert av muggsopp, ergo mycotoxiner.

 

Shoemaker ser altså mycotoxiner som et naurlig kjemikalie.

 

Å finne produkter uten MVOC- gasser og enzymer utvinnet fra muggsopp er svært vanskelig. Det ender opp med at man blir syk av alt og alle. Man går syk i åresvis uten at det finnes behandling .

 

Spørsmålet blir dermed om CIRS er årsaken til at du reagerer på parfymer, vaskemidler, naboen som påstår at han ikke bruker noen som helst parfymerte produkter etc. og dermed bare er enda et symptom på overfølsomhet mot muggsopp. Eller om MCS faktisk er en egen diagnose som utvikles i tillegg til CIRS som følge av et immunsystem som har "gått helt av skaftet".

 

En ting vet vi: Mange rapporterer at MCS forsvinner, at man blir frisk eller nesten frisk, med behandling av Shoemakers protokoll. Den nyeste medisinen innen protokollen, og protokollens siste steg, er nå er tilførsel av vasoaktivt intestinalt peptid (VIP).

 

 

 

 

Kilder

 

http://www.survivingmold.com/mold-symptoms/molds-mycotoxins-more

 

http://www.multiplechemicalsensitivity.org/index.php

CIRS-Norge

Gjøvik, Norge.