Symptomer

 

 

SYMPTOMER

 

 

Fra survivingmold.com:

 

Vanlige feildiagnoser - Er dette egentlig min sykdom?

 

 

Mange historier har blitt fortalt om pasienter som fikk den ene diagnose etter den andre, av leger som ikke har sjekket inflammatoriske markører. Disse markørene kan sjekkes ved blodprøver i laboratorier i hele USA. Du trenger ikke noens beste gjetning - du trenger harde fakta. Dersom du virkelig har fibromyalgi eller annen diagnose som nevnt under, vil det ikke bli bedre dersom du blir behandlet etter behandlings-protokollen for "muggsopp-sykdom".

 

-fibromyalgi

-Chronic Fatigue Syndrome (ME)

-multippel sklerose

-depresjon

-Stress

-allergi

-Psykiske lidelser

-somatisering

-Irritabel tarm syndrom

-Attention Deficit Disorder (ADD; ADHD)

 

Dette er bare noen få av feil-diagnosene som gis, der man egentlig burde testet for inflamatoriske markører og behandlet deretter.

 

De vanlige prøvene som fastlegen tar, avdekker ikke biotoxinrelatert sykdom.

Leger i Norge skjekker også alle symptomene dine. Leverprøver, lungeprøver, allergiprøver, røntgenbilder, nyrer og binyrer. Hudprøver og betennelsesprøver. Han sjekker lagrene dine for mangel på vitaminer og mineraler. Men ikke de prøvene som vil gi utslag dersom du er syk av muggsopp/ biotoksin-relaterte sykdommer. En av grunnene er at dette er ganske ny kunnskap, i USA også. Men resultatene Dr. Shoemaker og hans team har fått både ved forskning på årsaker, symptomer og behandlingen de har utformet, har gitt slike overveldende resultater at det nå blir mer og mer kjent dag for dag.

 

"Det interessante med disse pasientene er at de vanlige laboratorie-testene vanligvis kommer tilbake negative"

-Dr. Richie Shoemaker

 

 

Det er når disse prøvesvarene ikke er tilfredstillende, at man må prøve å tenke på biotoxiner/mycotoxiner.

Det er viktig å tenke på at dersom diagnosene over er riktig stillet, vil det ikke hjelpe med behandling for "syk av muggsopp" eller " borreliose".

 

 

VERDENS HELSEORGANISASJON (WHO):

"Toksikologiske undersøkelser, innhentet fra In vitro og in vivo studier, viser forekomsten av diverse inflammatoriske og toksiske reaksjoner, etter utsettelse for mikroorganismer isolert

fra fuktige byggninger. Dette inkludert deres sporer, metabolitter og bestanddeler."

(oversatt fra www.survivingmold.com)

 

 

 

 

 

Vanlige Symptomer:

 

 

 

Hjerne

Sentralnervesyst

Immunologiske

Annet

Husker ikke ord

Lysoverfølsomhet

Hyperaktivitet

Symptomer bedres ute i frisk luft

Svimmelhet

Prikking i hud

Overfølsom i hud

Forverring ved vått vær

Forvirrelse

Endret luktesans

Forkjølelsessymptomer

Å tro man har fått astma men prøvene er normale

Vanskeligheter med å tilegne seg ny kunnskap

Skjelvinger

Irriterte slimhinner

FATIGUE

Uvanlig glemsk

Kramper i legger

Hovenhet i ansikt

Slapp, aldri opplagt

Luft-tørsthet

Ekstrem trøtthet

Vondt/press i ørene

Hyppig vannlating

Anfall

Følsom for temperatursvingninger

Tinnitus

Hodepine/migrene

Depresjon

Metallisk smak i munn

Elektriske støt

Kortpustethet

Angst

Nummenhet

Diverse allergiske symptomer

morgenstivhet

Konsentrasjonsproblemer

Ice-pick-pain

Smerter i ledd og muskler

hjertebank

Synsforstyrrelser/tåkesyn/se gjennom vann

Dobbeltsyn

Rødhet i ansikt

diffuse smerter

Dobbeltsyn

 

irritasjon i neseslimhinner

Humørsvingninger

 

 

Hovne lymfekjertler

Natt-svette

 

 

cytokinstormer

Hyppige betennelser i hals, bihuler, blære osv.

 

 

Apetittsvingninger

EL-overfølsomhet

 

 

mageproblemer

Overfølsomhet for parfyme og lukt

 

 

Problemer med å puste

 

 

 

Kraftige hosteanfall

 

 

 

Eksemer o.a. hudproblemer

 

 

 

Hovenhet i øyne

 

 

 

Hovenhet eller vond hals

 

 

 

 

 

OBS! Tabellen over er ikke 100% korrekt satt opp i forhold til hvilken del av kroppen symptomet stammer fra/påvirker. Du kan lese mer om hvilke symptomer som stammer fra hva/påvirker hva, på: http://www.survivingmold.com/diagnosis/the-biotoxin-pathway

 

Symptomer på cytokinstormer: Høy feber, rødhet, hovenhet, ekstremt utmattet og kvalme. I ekstreme tilfeller kan denne immun-reaksjonen føre til døden.

 

Symptomene er ikke lik for alle. De opptrer heller ikke nødvendigvis samtidig i samme utviklings-fase av sykdommen. Som Dr. Shoemaker sier: "symptomene du hadde forige uke, henger ikke nødvendigvis sammen med de du har denne uken". Da biotoksiner først og fremst angriper sentralnerve-systemet, og sentralnerve-systemet er ansvarlig for mesteparten av kroppens funksjoner, kan symptomene variere. Det er også forskjeller på hvordan sykdommen utarter seg i forhold til hvilke mykotoksiner og/eller muggsopper du er utsatt for. Aflatoksiner går på lever og lunge, Fusarium skaper betennelser (dette kan være lungebetennelse, halsbetennelse, bihulebetennelse osv.) Kroppen gjennomgår en stadig nedadgående spiral helsemessig, fordi den ikke klarer å ta seg av disse giftstoffene på egenhånd.

 

"Du er født med et avvik på kromosom 6, (genetikk), inn i en verden som nå gjennomgår en æra av fuktige byggninger"

-Sitat: Dr. Ritchie Shoemaker

 

Det er estimert at 24% av verdens befolkning har dette avviket. Det betyr allikevel ikke at de resterende 76% som er antatt å ikke ha dette genet, ikke blir syk. Gift er jo tross alt gift. Noen muggsopper produserer giftstoffer som bryter ned vev i lunger, lever og nyrer. De produserer også kraftige kreftfremkallende stoffer (engelsk: carcinogens,) og er allerede mistenkt å være en av flere hovedårsaker i forhold til enkelte kreft-typer, spesielt lungekreft.

 

Dersom antakelsen om 24% er korrekt, vil det si at over en million mennesker i lille Norge er predisponert for å bli syk av muggsopp på denne måten. Det vil si enten muggsopp, borreliose eller av alger. Er du meget uheldig er du predisponert for alle 3.

 

De begynnende symptomene på at du bor i en fukt-skadet byggning er gjerne slapphet, hodepine, betennelser i muskler og ledd. Alt etter sopp-art/mykotoksin-type kan du oppleve influensalinknende symptomer, betennelse i de øvre slimhinner som ikke går over osv. Du tror du kanskje "brygger på noe". I realiteten kjemper kroppen en stadig kamp om å varsle deg om at den gradvis blir mer og mer forgiftet av Biotoksiner. Du vil ikke bli frisk før du gjør de tiltak som er nødvendige for å bli det. Nummer 1: Kom deg ut av det fuktige inneklimaet.

 

 

 

 

 

CIRS-Norge

Gjøvik, Norge.