Utdypende om symptomer

 

Flere symptomer

SNØRPES TIL I HALSEN , FÅR IKKE PUSTE

 

I løpet av en tid kan du ha dette av og til. Du kaster kanskje opp vinduet i det du opplever at det blir " tett" i rommet.

Du søker hele tiden til frisk luft og kjenner at det oppleves lindrende. Du har kanskje vært hos legen og tatt pustetest og denne er helt ok! Du har kanskje prøvd ut astmamedisner og allergimedisiner uten virkning.

Etter hvert blir denne opplevelsen hyppigere og hyppigere. Du har stadig denne opplevelsen. Det blir til slutt så alvorlig at du kontakter legevakt. Du blir gitt adrenalin, og soleftocort intravenøs. Det blir tatt en masse prøver av deg og alt er innenfor normalen.

Da min venn, er det på tide å se på ditt innemiljø med tanke på muggsopp og fukt.

 

 

RØDHET I ANSIKTET UTOVER NORMALEN (FLAMMENDE)

Her refereres det både til kløe, stikking og det å kjenne seg het. Du kan også være unormalt rød uten at du kjenner det i det hele tatt. En titt i speilet gir deg sjokk, eller du opplever at folk skuler på deg på butikken, ser bort for ikke å stirre,når du forsøker å møte blikket.

Kviser i voksen alder. Disse kommer og går. Du blir svært rød når du sitter foran datamaskinen og eller du er hoven i tillegg.

Elektriske artikler lader muggsoppens sporer og skaper irritasjoner både i hud og øyne....

Hovenhet og pløsenhet i ansiktet, samtidig som du er rød.

Eksemer og svært overfølsomhet mot ulike såper og kremer.

 

Alt dette kan oppstå i svært varierende grad og begynner ofte i det små, men forverrer seg ved stadig utsettelse .

 

Her vises det spesielt til muggsoppen Aspergillus som også ved enkelte arter kalles for" strålemugg" Rødhet

og hovenhet forsvinner ganske umiddelbart når du kommer bort fra miljø med denne muggsoppen

 

HOSTE

Langvarig hoste som ikke vil gi seg. Voldsomme hosteanfall som ofte leder til at man vil brekke seg.

 

Dersom symptomet hoste av ulik karakter er fremkalt av muggsopp, vil denne tilstanden gå over, eller i allefall bedre seg drastisk, når du kommer ut av muggsoppmiljø. Dersom noen av soppene som for eksempel Aspergillus har begynt å vokse i lungevevet kan man få tatt en spyttest. Du får opp oppspytt ved at du hoster og spytter dette i en skål. Denne vil bli satt til dyrkning i 3 uker og du får resultatet via fastlegen

Her kan nevnes sykdommen Aspergillose. Denne diagnostiseres ved spyttest og røntgen og er -som navnet sier - som resultat av nærkontakt med muggsoppen ASPERGILLUS

 

Noen ganger vil resultatet være at det finnes lite oppvekst i oppspyttet og man vil se det som naturlig alt etter hvilken årstid og annet. Men har du bodd i mugg/ fukthus bør man kreve en lang kur av Fluconazol

 

Ofte sterk kløing i halsen. Stemmeforandring/ heshet. Også symptomer som forsvinner med en gang man kommer ut av muggsoppmiljø.

 

 

VONDT I HODET

Mange opplever vondt i hodet. Plaget til stadighet med smerter, noen ganger migrene. Det at man er en av dem som aldri har hatt vondt i hodet og plutselig får dette gjentatte ganger bør få en til å reagere. Undersøkelser i bla. CT- røntgen av hodet gir ingen funn, ei heller andre tester. Da er det på tide å sjekke miljø i hjem og på jobb med tanke på muggsopp og fukt.

 

 

PRESS OPP OVER ØRENE, VONDT I ØRENE, HOVEN UNDER TUNGEFESTET

Høres ut som en allergisk reaksjon. Men på hva? Alle verdens allergiprøver er negative. Det bevitnes at symptomene går over når en kommer ut av muggsoppmiljø.

 

 

 

VONDT I HELE KROPPEN/ SMERTER I LEDD/ KNIVSTIKKENDE SMERTER I LEDDENE/ DIFFUSE SMERTER

 

I MUSKLER

 

Som mange av tilstandene som er beskrevet over er denne også svært smertefull og ubehagelig. Den setter deg helt ut av funkjsjon. Smertestillende virker ikke godt og ofte er du verre når smertestillende opphører å virke, enn du var før du tok denne. Du legger deg nedpå for en hvil og plutselige knivstikkende smerter jager via leddene, i for eksempel fingrene eller tærne. Albuene er så smertefull at du må se etter om de er hovne. De kjennes betente. Du vil snu deg der i sengen eller i sofaen. Det er smerter i musklene. Du blir bare liggende der, kjenner deg helt utmattet.

 

Ut fra denne tilstanden har du kanskje fått diagnosen Revmatisme eller Fibromyalgi. Kronisk smertesyndrom eller allergiker.

Som Shoemaker sier: Feildiagnostisering er helt vanlig. Om jeg hadde fått en diagnose i dag som "fibromyalgi" ville jeg ha bedd om en microbiologisk test av mitt oppspytt med tanke på soppvekst i kroppen. Hvis positiv ville jeg ha satt i gang de nødvendige tiltak som du finner på disse sidene. Dersom jeg ble bedre ville jeg ha visst at jeg var "syk av muggsopp" Først da hadde jeg kjent meg sikker på diagnosen.

 

HOVNE OG VONDE LYMFEKJERTLER

Plutselige smerter under armene i lyskene og på halsen. Press og opplevelse av hovenhet i områdene som nevnt.

 

Lymfene varsler blant annet om en betennelse. Det er kjent at muggsopparter produserer mikrober og

bakterier som i sin tur igjen lager betennelser i kroppen vår.

 

Kroniske betennelser i kroppen ( CIRS- chronic inflamatory response syndrome) er et av områdene som det drives forskning på i dag.

 

De finnes dokumentasjon på at cytokiner bidrar til å skape beennelser i kroppen vår etter at en har blitt usatt for muggsopp og syk av denne. Et av disse cytokinene kan være TGF- BETA-1. Disse får man ikke testet i Norge i dag.

 

 

KONSENTRASJONSPROBLEMER: FRA LITT KONSENTRASJONSVANSKER I STUNDEN

TIL TOTAL FORVIRRELSE

Mange har vel opplevd å være litt distre. Mye å tenke på, mange baller i luften på en gang. Vi har vel alle glemt viktige ting og ergret oss.

 

Men når dette blir et mønster som leder til at du virkelig tenker over at du har forandret deg , da må varsellampene komme på.

 

Dette symptomet krever eksempler: En står inne på en butikk man kjenner godt. Man finner plutelig ikke retningen til der osten står. Man glemmer hva man skulle ha, eller man finner ikke veien til kassa eller utgangen.

 

Man husker ikke kort-koden. Man kjenner seg totalt forvirret. Vel ute av butikken kjenner en at hjernen fungerer igjen.

Hva var det som skjedde?

 

For de av oss som er sterkt overfølsom, kan det være et medmenneske som gikk forbi inne i butikken, som bor i et mugg/ fuktmiljø. For deg som er muggoppsyk kan dette være nok til at sentrallnervesystemet sier i fra. Saken er at det ikke går over før du kommer ut av miljø.

 

Irritasjon er svært vanlig ved denne tilstanden. Systemet strever for å fungere normalt. Ja opplevelsen av

å bli skikkelig sint er ikke uvanlig.

 

Som oftest kommer ikke denne forvirringen alene. Pusteproblemer, hovenhet i ansiktet, rødhet i ansiktet, smerter i leddene opptrer også. Alt på samme tid. Kroppen blir matt og vil ikke bære deg. Du vil egentlig bare gå ned i liggende stilling der og da, men det kan du jo ikke.

 

Det er ikke tvil om at situasjonen som er beskrevet over oppleves alvorlig, men alle har det ikke så alvorlig. mange beskriver en total utmattelse etter et butikkbesøk.

 

Andre opplever at søvn hjelper , andre igjen får ikke sove i det hele tatt, på grunn av uro i kroppen. Embalasjen på mange produkter, kan av ulike grunner, være besatt av muggsoppsporer og må fjernes. Varene kan være fraktet i muggsopp/ fuktmiljø.

Eller det kan være fukt/ mugg der embalasjen produseres.

 

Som man kan se er det svært vanskelig å holde et miljø fritt for mugg/ fukt selv om man gjør de nødvendige tiltak med hus og arbeidsplass

 

Men bedring blir det, det er helt sikkert. Viktigheten av å ha et sted der du sover og oppholder deg i mange timer av døgnet som er så lite mgg/ fukt som mulig er av ytterste viktighet.

 

 

SYNSFORSTYRRELSER/ HJERNETÅKE

Synsforstyrrelser som følge av Biotoxinforgiftning er som et mareritt. Dobbelsyn og trippelsyn er et vanlig fenomen. Man ser som i en tåke. Man får med seg bare deler av et bilde. " mysing med øynene" , overanstrengte øyne er helt vanlig. Utrolig slitsomt å kjøre bil. Dette gjelder for øvrig også når det gjelder symptomet" konsentrasjonsproblemer"

 

 

 

TOTAL UTMATTELSE. MUSKLENE LYSTRER IKKE, TUNG I BEN OG ARMER. DU VIL BARE BLI LIGGENDE -MUSCELFATIGUE

Som beskrevet over oppleves dette svært urovekkende for den det gjelder. Ikke sjelden vil legen anefale psykolog fordi han begynner å snakke om livssituasjonen din. Har du hatt det tøft i det siste? kanskje du skulle snakke med noen?

 

Dette er altså så utrolig vanskelig å komme igjennom. Du sover ikke, du ligger i en døs. Hjernen sier at du skal stå opp , men kroppen lystrer ikke. Klart du blir redd, dersom du orker å bli det da!

 

 

KVALM OG UVEL INNIMELLOM

Mange opplever akutt uvelhet og kvalme i møte med muggsopp og fukt. Da er det viktig å tenke på at det ikke er unormalt i det hele tatt med tanke på at du blir forgiftet. For det er det som er tilfellet.

 

UNORMALT TRØTT OG SLITEN/ UTBRENT

Dette kan ha så mange årsaker. Men mange oppever at dette er stedsbetinget. At det for eksempel er fremtredende på jobb, men ikke hjemme. Under dette symptomet er det alltid viktig å få sjekket binyrene. Binyrene skal bistå oss når vi blir utsatt for gift og dårlige miljøer. Binyrene produserer hormoner. blant annet adrenalin og cortisol. Etter mange ganger på legevakten hvor disse hormonene blir tilført som et livreddende tiltak, kan det gå sterkt ut over produksjonen av disse hormonene i binyrene.

 

 

EKSEMER

Det er klart at huden regerer på gift. Den får både indirekte utettelse for gift gjennom maten vi spiser, og den får en ytre utsettelse via kremer og shampooer samt i luften. Det blir alt vanskeligere og vanskeligere å finne kremer og shampooer uten sitronsyre. Det som er sikkert er at den også utvinnes fra muggsoppartene Aspergillus og Pencillium i industrien. Den navngies som E- 330, 331,332, 333,334 og 472c eller også står det CITRIC ACID eller SITRONSYRE.

 

En av våre fremste fagmiljøer sier at: Muggsopper som Aspergillus, Pencillium, Cladosporium, Stachybotrys schartarum produserer mycotoxiner og MVOC gasser . Disse substansene ødelegger vev i lunger, nyrer og lever på OSS ALLE. Hvor er våre styresmakter? Verden og især Norge skriker etter tiltak.

 

 

MAGEPROBLEMER

Generelle mage/ tarm problemer kommer ofte som et symptom når man bor i mugg/fukt. Uten at jeg med dette kan påstå at dette kan være den eneste årsak så er det vel verdt å ha fokus på. MELKESYREBAKTERIER er muggsoppens verste fiende!

 

OVERFØLSOM FOR LUKT OG SMAK

Det er merkelig hvor man kan bli forandret i mugg / fukt miljø. Lukter og smaker forandrer seg. Lukter man likte før lukter ikke likt lengre. Smaker like så. Man blir helt overfølsom og det er ikke uvanlig å få brekningsfornemmelser. Akutt tett i brystet oa.

Et av fagmiljøene uttaler seg om parfymeallergi: Legen som jobber med mennesker som blir syk av muggsopp/ fukt sier: at " "mange har utviklet den så kalte " parfymeallergien" Når han går tilbake i livshistorien har samtlige bodd i muggsopp/ fukt for mange år siden og...ja - problemet begynte der!

 

Kommer flere av symptomene ved syk av muggsopp på grunn av " danning av antistoffer?" Antistoffer begynner å dannes etter at fremmede stoffer ( antigener) har trengt inn i kroppen.

Muggsopp voksende i fukten på en vegg, danner fremmede stoffer.( Mycotoxiner allergener mm) Kroppen kan da starte med å danne antistoffer mot disse.

Les http://sml.snl.no/antistoffer

 

Skjelvinger/ anfall

 

1.Plutselig skjelvinger gjennom kroppen. Du skjelver som et aspeløv.

2. Hjernen slår seg av. Du oppfatter ikke ting rundt deg. Du er der, på samme tid er du der ikke.

3. Talen stokker seg. Både feile ord og setningsoppbygning.

4. Du mister det du har i hendene. Det bare glipper. Kaffekoppen eller kniven. Mobiltelefonen eller annet.

5. Kramper i legger eller armer,noen ganger i hele kroppen

 

Kilder:

 

CIRS-Norge

Gjøvik, Norge.