Pårørende

 

Pårørende til en med CIRS (Chronic inflammatory response syndrome) Kroniske betennelser.

 

Som pårørende til en som er syk av muggsopp / CIRS eller en som har Lyme så kan det kreve mye av deg.

Er du søster eller bror, venn , mor eller far, så er det selvfølgelig vanskelig når man ser at sin nærmeste sliter på dette viset. Dersom denne sykdommen CIRS kommer som følge av muggsopp / fukt i innemiljøet. så forårsakes sykdommen ved det man puster inn ( innånding) Enhver kan jo få hakeslipp ved å tenke på at du med ditt inneklima kan påføre en annen en lidelse eller snarere forverre en annens lidelse. Helt uten å ville det!

En annen vei er jo de biotoksinene som er produsert av flåttens bakterier.

 

Når biotoksinene entrer , kommer seg gjennom blodbarrieren til hjernen, kan man ofte oppleve at den berørte/ syke forandrer seg. Vedkommende mister ord under samtalen, gjentar seg selv, vrøvler, lesper. Virker agressiv noen ganger. Lese, skrive og oppfatte ( kognitive problemer er helt vanlige). Det ufattelige er at symptomene kommer ved utsettelse fra inneklima.. Kommer man i rent miljø, vil symptomene forbedres drastisk. Tilstanden opptrer altså der og da i løpet av sekunder og går over like fort i rent miljø. ( selv opplevd). Så målet er å finne et miljø ( inne / ute) der symptomene er borte permanent. Nok lenge i et slikt miljø, så tåler man mer.

 

Den syke følger kanskje ikke med i det som skjer rundt seg. Ligger i mørke rom og er både lyssky og var for lyder.

Den syke har ofte problemer med syn ( blurred vision) , svimmel, maktes løs og forvirret. Føttene vil ikke bære.

 

Smertene kan være uutholdelig. Smerter i hele kroppen! Den syke kan ha problemer med mage / tarm. Han / hun kan ikke spise det vedkommende spiste før.

 

"Hits" forekommer hele tiden og overfølsom for alt og alle gjør at den syke automatisk tar forhåndsregler. Det kan være å bære maske, det kan være at en setter seg langt unna, det kan være at du ikke lengre blir bedt på besøk. Den syke vil gjøre alt for å unngå hitsene. Hitsene kan oppleves som om hele kroppen krasjer og en skal dø.

 

Pusteproblemer, hodepine, kramper og utmattelse..alt dette til sammen kan nok føre til at man som pårørende blir maktesløs og vil trekke seg unna. Det er så mange symptomer!

 

Nei som CIRS- syk så kan man ikke lengre delta i livet som man gjorde før.. man kan ikke! Man er syk, ufattelig syk! Og der, i den situasjonen behøver man sine nærmeste.

 

Mange har fått utdelt sterke astmamedisiner hos legen. Denne brukes hyppig.. kortison er heller ikke uvanlig. Disse medisinene gjør at man kan endre utseende etter en stund, man kan få det såkalte " måneansiktet". Mange opplever at medisinen har minimal virkning.

 

Mange får økt vekt eller mister vekt dramatisk ved denne sykdommen, da leptinreseptorene er forstyrret som følge av biotoksinene.

 

Noen gifter produsert av enkelte muggsopper ødelegger også andre reseptorer som f.eks d.vitamin reseptorer. Mange øker D-vit. dosen unødvendig. ( Aspergillus fumigatus + noen gjærsopper)

Ved lungelidelser skal en være OBS.. AF er årsak til aspergillose og behøver spesiell behandling og undersøklese. Leger har ikke fokus på sopp som sykdomfremkallende agent per i dag! ( testing av hus/ bygning vil vise om den er til stede.)

 

Noen muggsopper endrer seg når de kommer inn i kroppen. Pencillium.. en nevrotoksinproduserende muggsopp kan opptre som en gjærsopp.

 

Som pårørende..

Det beste du kan gjøre for den syke er å være der som best du kan. Den syke trenger mange tjenster. Butikk, post, regninger som skal betales..etc

 

Det andre er å lese deg opp på sykdommen, og denne nettsiden er aktuell i så måte.

 

DET Å VITE AT : Det ikke finnes behandling for denne sykdommen i Norge er i dag er veldig viktig å tenke over. Tiltakene som MÅ settes i verk og medisinen som MÅ til, må du være behjelpelig med å tilrettelegge og få tak i.

 

 

Med dette kan en CIRS syk få et nesten sympomfritt liv, men med begrensninger. CIRS / Mold Illness er en kronisk sykdom. Det som må til er medisiner som retter opp den brutte lenken. ( genetisk) Veien finner du ved å følge Shoemakers protokoll så langt du kan i Norge. Men dessverre her mangler vi både kompetanse og medisiner.

 

 

 

Lykke til!

 

 

 

 

 

CIRS-Norge

Gjøvik, Norge.