Inneklima-handicap

 

Inneklima- handicap

 

 

At inneklima gjør en syk, det har man hørt i mange år. Sigaretter ødelegger innemiljø og passiv røyking har blitt sett på som det verste. Men allerede for mange år siden da røykeloven ble foreslått, var det noen som sa at det var noe som var verre enn røyk.

 

I dag vet vi hva disse "noen" siktet til. I dag slår forskning fast at fukt i huset faktisk er like farlig om ikke farligere enn passiv røyking.

 

Disse som da ble syk av innemiljøet på grunn av røyking ble hørt, de fikk sin lov.

 

Men vi andre som blir syk av det der" andre, "som de ymtet frem på om i de dager, vi blir altså ikke hørt.

 

25%- 28% av verdens befolkning har altså utviklet et inneklima-handicap som følge av fukt og muggsopp i innemiljøet vårt. Vi tåler ikke et slikt miljø, vi blir skikkelig syk.

 

HLA-DR DQ

 

Forskere har nå funnet at dette genet HLA- DR DQ står sentralt hos oss som er disponibel for å få sykdommen "mold-illness" Dette har vi oversatt til "syk av muggsopp"

 

For at man skal få sykdommen, må man selvfølgelig , i tillegg til å ha genet, også være utsatt for det som trigger frem sykdommen. Det ligger i ordet: "mold" eller "mugg". Det henvises da til giftig muggsopp. Giftig muggsopp som produserer giftige emner.

 

Dr. Richie Shoemaker fant at det var en sammenheng mellom dette genet og det å bli " syk av muggsopp" Med alle de symptomene som du finner ved å lese under symptomer

 

Han introduserte oss for begrepet " CIRS " Dette betyr: " chronic infammatory respose syndrome " kroniske betennelser i kroppen som følge av utsettelser for biotoksiner og bakterier i en vannskadet bygning. Kroniske betennelser hører til symptomene man har når man er "syk av muggsopp"

 

Det følger med vanvittig mye smerter og totalt utmattethet. Du blir satt helt ut av funksjon. Tenk deg at noen står med en spiker og hammer. De hamrer spikeren inn i fingerene, knærne,ryggmargen,tærne, ansiktet, tennene, tinningen mm. De hamrer og hamrer, slutter ikke , men de gir seg litt, for så å øke på igjen. Dette er altså betennelser forårsaket av biotoxiner.

 

Disse betennelsene omfavner også hjernen og skaper store kognitive problemer. Sentralnervesystemet reagerer med diverse signaler. Det er som du har en elektrisk feil. En strømtjuv. Plutselig begynner lys å blinke eller radioen slår seg på etc.

 

Det tas en gentest for å finne om personen har dette genet, HLA-DR DQ. Denne testen forteller om du er mottagelig for å få en biotoxinrelatert sykdom , som "syk av muggsopp" er.

 

HLA- DR DQ genet er lokalisert på kromosom 6. Genet har som oppgave å kode et protein som heter MHC Class II protein. HLA- DR DQ -genet blir sett i sammenheng med symptomet CIRS. Kroniske betennelser i kroppen.

 

Linken under viser tester / verdier og de ulike HLA-DR typene

 

http://www.survivingmold.com/diagnosis/lab-tests

 

http://www.drdaveou.com/blog/?p=406 (trykk "åpne i egen fane" for å lese) Her har legen tatt humor i bruk for å formidle hva som skjer på cellenivå med vårt immunforsvar i møte med biotoksiner. Politi, kamra som ikke fungerer og tyven som ikke blir tatt fordi kameraet er for dårlig.

 

 

Kilder:

 

 

https://www.survivingmold.com/diagnosis/lab-tests

 

https://www.survivingmold.com/diagnosis/the-biotoxin-pathway

 

http://www.iom.edu/Reports/2004/Damp-Indoor-Spaces-and-Health.aspx

 

http://e24.no/privat/eiendom/eiendomsmeglerne-fikk-nei-faar-ikke-kreve-obligatorisk-tilstandsrapport/23324241

 

http://paradigmchange.me/diagnosis/

 

http://www.toxic-black-mold-syndrome.com/

 

http://www.vg.no/rampelys/angelina-jolie/angelina-jolie-37-har-operert-bort-begge-brystene/a/10103433/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRS-Norge

Gjøvik, Norge.