FOKUS

 

 

 

 

 

VI TRENGER FOKUS PÅ FUKT OG MUGG SOM SYKDOMSFREMKALLNDE FAKTORER.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Børvasstindene, Bodø

 

 

FOKUS

 

Vi har opplevd at det er få som virkelig klarer å gripe hvor omfattende begrepet fukt og mugg er. Hvilke problemstillinger det setter oss ovenfor og hvordan det lager ringvirkninger utover til utrolig mange områder i samfunnet vårt.

 

I tillegg er det få som forstår hvor mye livet faktisk kan snu seg på hodet når du blir syk av muggsopp. Tap av jobb, kasting av eiendeler, en kropp som plutselig setter stopper for hva du kan klare eller ikke, venner og familie som setter spørsmålstegn ved din psykiske helse og leger som ikke gidder sette seg inn i problematikken. ALL godkjent forskning på verdensbasis og du bor i verdens rikeste land og bare de som er syke vet om det. Eller, de syke, i tilegg til forskere på området, som ikke får lov å lage for store bølger, før det er ENDA MER forskning på området. 40 års forskning og flere og flere forskningsresultater fastslår: Muggsopp og fukt gjør deg syk, meget, meget syk.

 

Ta en titt på problemstillinger man kunne tenke seg å stille til regjering og godt-folk:

 

 

1. Er fukt og mugg helseskadelig? Dette kan alle fagpersonene svare ja på.

 

2. Er det noe slags registrering av oss som blir syk av muggsopp/ fukt i boliger?

 

Hvem kunne registrere? Både leger og mattilsynet kunne vært aktivert i denne jobben.

 

Mattilsynet burde slå hardt ned på muggsoppbefengte kjøledisker og frysedisker i butikkene. Samt fukt og mugg på lager osv.

 

3. Går det an å forsikre innboet vårt slik at vi kan få noe igjen , når ulykken inntrer.?

 

Anbefalingen fra fagfolk er å kaste ALT.

 

Dersom du eier boligen kan du ha rett til å få noe igjen, men bevisbyrden ligger hos deg. Og det er vanskelig å bevise. Mycotoxiner må sees på i mikroskop. Når folk blir syke av innboet sitt, må det kastes og skal behandles som spesialavfall.

 

Hvordan følges dette opp i dag?

 

Dersom du leier, er det utleier som skal betale for tap av innbo og tap av helse.

 

4. Hvis man nå godtar det faktum at muggsopp/ fukt er helseskadelig . Hvordan skal man da forholde seg til at 50-70% av boligene i Norge har fukt-skade?

 

Burde det være krav til inneklima test med tanke på muggsopp/ fukt problematikk før salg av bolig?

5. På hvilken måte når folkehelseinstituttet sine anbefalinger frem til folket? Folkehelseinstituttet slår fast at synlig fukt og mugg ikke skal finnes i vårt innemiljø. Problemet er bare at den sjelden er synlig.

 

Hva er konsekvensen av å ha et så svakt organ i en så viktig jobb? At man ikke følger deres anbefalinger, får ingen konsekvenser.

 

 

6. Ny forskning foreligger i Norge på dette feltet. Man godtar nå, i forskningsmiljøene, at man kan få noen slags allergier og helt nytt: Muggsopp skaper betennelser. Hvorfor får man ikke tatt nødvendige prøver i Norge.? Hvorfor får man ikke nødvendig medisin? Når vi er så mange syke, hvorfor er det ikke full folkeopplysning? Og skal vi ikke få lov å prøve ut medisin og behandling som er anbefalt og utprøvd i andre land ? Vi dør på venterommet til legen, sakte men sikkert, mens forskningen i NORGE går i sneglefart mot resultater de allerede har i USA.

 

 

7. Hvorfor brukes det så utrolig mye tilsetningsstoffer produsert på/ utvinnet fra, giftig muggsopp i maten, vaskemidler, hårshampoo og kremer i Norge?. her nevnes blandt annet sitronsyre og enzymer . Bruker vi mer enn andre land? Muggsopp er sterkt kreftfremkallende.

 

8. Med tanke på det man vet i dag om muggsopp og helse, kan man knytte den opp mot økende allergier, kreft og autoimmune sykdommer? Psoriasis, Revmatisme osv.

 

Hvorfor vet leger så lite? Hvorfor er ikke media mer på banen ?

Hvem kan hjelpe oss?

 

9. Legger Nav til rette for et så langt sykeleie som det som kommer som følge av at man blir syk av muggsopp? Det har tatt oss nå 3 og 4 år. Alt av lån som vi hadde før vi ble syk følger oss. Alle utsettelses muligheter er oppbrukt. Både til lånekassen og andre. Skal man som syk i Norge måtte være både boligløs og gjeldsslave fordi systemet ikke fungerer for alle?

 

 

10. Kan HELFO bidra med noe støtte? Vi har ikke fått støtte til noe som helst. Grunnen til dette er at "syk av muggsopp" ikke har et nummer. Det finnes ingen problemstillinger knyttet opp mot syk av muggsopp lagt inn i databasen på Nav eller Helfo.

 

 

11. Hva vet vi om sanering? Vi pusser opp som aldri før. Vi gjør det selv og leier inn folk. Kan vi og disse innleide noe om fukt og muggsanering? Hvor viktig er det at disse får den nødvendige opplæring? Er arbeidere forsikret mot å bli syk av fukt og mugg på arbeidsplassen? Er det verneutstyr tilgjengelig og brukes dette?

 

 

12. Er vi kritiske til produkter tatt inn i landet vårt med tanke på at de er produsert i fukt/ muggmiljø?

Her tenkes både på klær og annet. På hvilken måte vil vår lite kritiske holdning påvirke helsen både hos de arbeiderne i Bangladesh og oss?

 

Klær til våre barn kjøpt full av mycotoxiner og andre giftstoffer, laget av en som sitter i Bangladesh og sliter med pusten og helsa, mens hun syr og syr for rike Norge.

 

Og til slutt:

SKAL VI SOM IKKE FÅR HJELP INNEN OFFENTLIG GODKJENT BEHANDLINGSPROTOKOLLER IKKE FÅ PRØVE UT EKSPERIMENTELL BEHANDLING?

 

LEGER FÅR HELE TIDEN BESKJED OM AT OFFENTLIG BEHANDLINGSPROTOKOLL MÅ FØLGES ELLERS MISTER DE RETTEN TIL Å PRAKTISERE. DETTE MÅ ENDRES!

 

I NORGE I DAG ER DET BEDRE Å VÆRE SYK OG EN DEL AV STATISTIKKEN, OG I SÅ MÅTE, BIDRA TIL BALANSE I STATSBUDSJETTET, ENN Å VILLE BLI FRISK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRS-Norge

Gjøvik, Norge.