FHI/ Sanering

 

Noen Sitater fra FHI rapporten :" Anbefalte faglige normer for inneklima"

Fra side 40 i rapporten , handler det om mugg og fukt i inneklima.

Råd ved sanering:

 

FHI

“Glatte overflater eller ikke-porøse materialer forurenset av mikroorganismer kan saneres med en kombinasjon av støvsuger med HEPA-filter, våtvask og desinfeksjon (f.eks. 10 % klor). Slik kan forurenset treverk renses, rehabiliteres og fortsatt brukes så lenge nedbrytningsprosessen ikke har trengt seg inn i selve veden.”

 

Kommentar:

Uklart hva de mener med "nedbrytingsprosessen". Så uklart at man skulle ta en telefon å spørre dem. Men sannsynligvis er det sånn:

 

Her henvisees det til at muggsoppen ikke skal sees vokse i treverket. Hvis den ikke er voksende, kan man fjerne den med f.eks. Hydrogenperoxide, en mye bedre løsning enn den giftige klorin. Dette sier også verdens fremste renovatør på dette området Michael Pinto

 

 

FHI

“Porøse materialer som tepper, isolasjon, bygningsplater, papirprodukter, tekstiler og polstrede møbler som har blitt fuktige og utsatt for mugg, kan neppe bli effektivt rengjort, og må vanligvis skiftes ut. Selv om organismene drepes, vil det fortsatt kunne være igjen allergener og potensielt skadelige forbindelser i produktene.”

 

Kommetar:

Ja det vil være både bakterier og mycotoxiner. Sistnevnte,som er gifter produsert av giftig muggsopp. Det må kastes og skal helst behandles som spesial avfall. (jfr. SINTEF) Avfall av en sånn karakter skal brennes.

 

 

FHI

”Det kan by på problemer å holde fuktnivået tilstrekkelig lavt i krypkjellere og eldre kjellerkonstruksjoner. Dette kan gi muligheter for vekst av muggsopp som i noen grad kan føre til økt mengde luftbårne sporer eller mugglukt i nærliggende boområder. Dersom man ikke får kontroll med fuktigheten i disse områdene og man mistenker inntrengning av luft som kan føre med seg eventuelt sporer eller mugglukt fra disse områdene til nærliggende boområder, kan et tiltak være å tette luftlekkasjene, eventuelt etablere undertrykk i kjellerområdet.”

 

Kommentar

En prat med en hvilken som helst erfaren takstmann registrert i NITO,

ville nok få hakeslipp av dette.

Man kan ikke stenge inne små molekyler, det går ikke an. Og dessuten sier FHI i mot seg selv her , da de en annen plass viser til hvor viktig det er med luft, dersom det er fukt. Dette gjelder jo selvfølgelig også krypkjelleren. Takstmenn vet at dersom det tettes til i kjelleren på et hus, da kryper fukten fra jorden oppover i veggene i huset, den må noen steds gjøre av seg. SÅ IKKE TETT TIL, ALDRI! ÅPNE OPP, ÅPNE OPP i Kjellern. Jeg sier: “Hus skulle ha stått på påler, ikke noe annet duger lengre”

 

 

FHI

”Uttørking ved å øke temperaturen bør unngås, da dette kan gi gode vekstbetingelser for muggsopp.”

 

Kommentar

Hva betyr dette? Jo , at man ikke skal bruke varmevifte blant annet. Dette er et hjelpemiddel som de fleste får råd om å bruke, dersom det er fukt til stede. Byggevifter settes inn. IKKE GJØR DETTE ETTER 48 TIMER, ALDRI!

 

 

FHI

”Eventuell muggvekst fjernes enten ved at materialene tas vekk eller at de rengjøres mekanisk.”

 

Kommentar

Her er det viktig å holde tunga rett i munnen. Her kan man si , sett i forhold til dette som gjentas her fra FHI:

 

 

FHI

“Glatte overflater eller ikke-porøse materialer forurenset av mikroorganismer kan saneres med en kombinasjon av støvsuger med HEPA-filter, våtvask og desinfeksjon (f.eks. 10 % klor). Slik kan forurenset treverk renses, rehabiliteres og fortsatt brukes så lenge nedbrytningsprosessen ikke har trengt seg inn i selve veden.”

 

Kommentar

Dersom dette ikke er situasjonen så skal altså materialet fjernes. Veldig viktig moment dette. Kan ikke leses annerledes dersom raporten leses i sin helhet. Og det skal man gjøre. Malte overflater kan altså rengjøres med Hydrogen Peroxide , bruk aldri Klor, aldri! Men dersom det er en bitteliten prikk i malingen, så regn med at det er mer, du ser det bare ikke, så dette er en sjanse å ta.

 

 

De forsetter med dette:

 

FHI

”Ved fuktskader og muggvekst er det imidlertid vanskelig å gi helt generelle og detaljerte råd som dekker alle situasjoner, og en skjønnsmessig vurdering av tiltakenes omfang må foretas i hvert enkelt tilfelle .”

 

Kommentar

Snakk om slange, altså. Her jubler forsikringselskapene, men vent litt vi har en joker.

 

For hva skulle ligge til grunn for hver enkelt tilfelle. Jo; sykdom som følge av å bo der. Det er sykdomsfremkallende å bo i fukt og muggsopp ... for alle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRS-Norge

Gjøvik, Norge.