Sanering

 

SANERING

 

Informasjon her er hentet fra ulike kilder med erfaring og kunnskap også egen erfaring.

Kilder: SINTEF, WHO, Saneringsselskaper og privat- personer.

 

Når du opplever at fukt har tatt tak i materialet, være seg treverk eller annet.

 

1. Ikke bryt opp eller riv ut

Dette dersom du mistenker at fukten har vært der mer enn 48 timer.

Før du begynner saneringen skal rommet og området forsegles.

 

2. Bruk verneutstyr!

I form av klær som kan kastes etterpå og "gassmaske".

Det er viktig at det utstyr som er brukt under sanering ikke under noen omstendigheter tas inn i rene lokaliteter.

Dersom dette skjer bør hele lokalet vaskes med hydrogenperoxid.

 

3. Få gjort test av lokalet før du begynner saneringen.

Da kan du få en bedre oversikt over hva som må gjøres. Har det spredt seg til andre rom osv.

Bra å få testet etter sanering også.

 

4. Bruk folk med erfaring og kunnskap

Det er dessverre slik at hverken snekkere eller takstmenn har kunnskap om mugg/ fukt problematikk. ( Erfaringsbasert ) De fleste vil bare gå i gang med fjerning av skadet materiale. Her nevnes POLYGON som et godt firma for å ta jobben. Disse tar i ekelte tilfeller også test, sender den inn til godkjent laboratorium og gir deg svar.

Når takstmannen foreslår at : For å finne om det er råte eller mugg under fukten, så må man rive opp. Da anbefales det på det sterkeste å vente til dyktige, erfarne folk kommer til plassen.

Erfaring: Forsikringsselskap godtok forespørselen om å velge Polygon.

 

5. Alt som har vært oppbevart i lokalet må/ skal kastes

Noen ganger er fukt/muggproblematikken så omfattende at hele huset må saneres. I de tilfeller må man flytte ut av huset og alt må/ skal kastes. Dette for å unngå sykdommer som følge. Et sånt hus burde aldri komme på markedet igjen.

 

6. Riv aldri fukt og mugg innover i huset.

Riv veggen utover eller gulvet nedover. Taket oppover. Bær aldri fuktig materiale, eller det som har dekket fuktigheten , som f.eks. belegg gjennom boligen, eller lokalet.

Dette fordi giftstoffer blir spredd rundt hele boligen.

 

7. Bruk av anleggsvifte.

Anleggsvifte skal/ kan brukes etter at sanering av fuktig/ muggmateriale er fjernet.

Fuktig materiale som har fått være fuktig i mer enn 48 timer må bort før tørking setter i gang

Viften vil spre giftstoffer gjennom hele boligen.

Erfaring: Elektriske artikler synes å bli påvirket av mugg/fukt forhold. OBS! Datamaskiner med vifter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørsmål og svar:

 

1.Kan man i det hele tatt bo i en bolig etter et fuktangrep?

 

Svar: Ja, dersom feltet/ området ikke er for stort. Dersom sanering blir gjort riktig og dersom inventar i nærheten av området blir kastet. Tuer til vasking av området må kastes.

 

2. Dersom gulvet på kald-loftet er blitt fuktskadet fra lekkasje i taket. Hvordan sanerer man da?

Svar: Mange foreslår at materialet blir fraktet ut over tak. Om det da har gått gjennom slik at taket i rommet under har fått fuktskade, må taket og rommet under forsegles og inventar i dette rommet kastes. Dyktige mugg/ fuktsanerere vet hvordan.

 

3. I ytre gang lukter det uggent. Det var noe svart på veggen i hjørnet. Kommunen kom å fjernet materialet, la ny vegg innover i rommet,taptserte og malte. Det er veldig fint, men lukten går ikke bort. Jeg og mine to barn har blitt syke. Hva kan gjøres?

 

Svar: Sannsynligheten for at kommunens folk har utført saneringen feil, er ganske sikker.

Veggen burde rives utover, ikke innover. Det er sannsynligvis litt fukt igjen i ytre vegg.Sånn er det dessverre når man mangler kunnskap. Personlig ville jeg flyttet på dagen.

 

Som oftest er fukt/ muggsanering veldig mye mer omfattende enn man kan forstille seg. Det tar lang tid og er en nøysom jobb.

 

Mange leiligheter og også hus har bad uten vidu. Badet er en kilde til fukt. Dersom det blir fuktskade i et rom midt i huset uten vindu har man ofte et meget stort problem. Ofte vil nærliggende rom bli berørt under saneringen av gitstoffer produsert av muggsopp. Disse kan man per i dag ikke fjerne. Dersom det er vindu i rommet vil materialet kunne kastes ut her.

Utvidet sanering, slik som i disse tilfellene, bør være inkludert i kalkuleringen for hva skaden vil koste.

 

Tro ikke på noen som kommer med et vidundermiddel som skal fjerne muggsoppen og dermed giftstoffene i fukten i huset ditt.. Noe slikt er ikke oppfunnet.

"Det som er skadelig for soppen, er skadelig for oss mennesker også.

 

HYDROGENPEROXID

Erfaring: Hydrogenperoxid utblandet i vann dreper muggsoppsporer der fukt ikke er til stede. ( altså ikke-voksende muggsopp) Spray dette på vegger og tak, i skap og ha det i vaskemaskinen, ja overalt. Vask etterpå bort døde sporer med såpe og vann som du tåler. I så måte holder du huset, klærne, bilen o.a. rent for sporer. Fin til kroppsvask og hårvask i svake konsentrasjoner. OBS! svakt etsende, ikke få i øynene, eller sensitive områder.

 

Erfaring: En liter vann og 6-8 korker 12 % hydrogenperoxid i en sprayflaske. Sprut litt på huden og gni det lett inn. ( Vi begynte med svært små doser i en liter vann, prøv deg frem) Etter noen sekunder vil du antagelig kjenne eddik-lukt. Det er muggsoppsporenes allergener som lukter slik, idet sporene dør. Det kan også lukte surt. Disse døde sporene må vaskes vekk med et vanlig vaskemiddel og vann som du tåler. NB Kast tuen du har brukt.

I land som Spania er det bare unntaksvis at man finner vaskemiddel uten Hydrogenperoxid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRS-Norge

Gjøvik, Norge.