Tiltak

 

HUSTESTER

 

Det er viktig å ta tester av sitt innemiljø. Her er det lufttester som gjelder, men mange tar test av sofaen og andre møbler også, dersom de har stått i samme rom. ( Kan være lurt i forhold til forsikring.) Det finnes mange saneringsfirmaer i Norge. Under skal du få lenker til noen av dem.

 

 

Vi anbefaler på det sterkeste at man tar tester som viser hvilke sopper man omgir seg med og puster inn fra sitt innemiljø og da muligens i tillegg til DNA tester og enzymtester som enkelte sanerings firmaer tilbyr. Her tenker jeg vi spesielt på muggsoppen Apergillus Fumigatus. ( aspergillose)

 

 

Det man skal være svært OBS på er at vi ikke har nasjonale saneringsprotokoller i Norge på lik linje som den man har for asbest. Asbest sanering har ikke fokus på fukt eller tørkede fuktflekker. bl a.

 

Tørkede fuktflekker er svært farlige for helsen og skal behandles/ saneres som om man holder på med gift. Man skal ha verneutstyr i form av maske og heldekkende dress. Pass på øyne og hender. En tørket fukt rand inneholder mengder med gifter.

 

Det mest skremmende er at folk maler over disse. Malingen vi bruker inneholder svært ofte om ikke alltid soppdrepende midler. Disse midlene trigger soppen, den går i gang med produksjon av mycotoksiner umiddelbart og blir svært giftig. ( Tenk på dette, dere som kjøper brukte hus) Her er ingen kontroll, kan ikke måles, gjort i beste mening.

 

Mycotoksiner- muggsoppens gifter produseres etter kun 48 timer i FUKTEN , altså lenge før du der den aktuelle soppen.

 

Mange blir syke etter at en sanering er gjennomført. Det slurves ofte med eterkontroller og i tillegg er disse etterkontrollene effektive nok , da de ikke måler mkycotoksiner ( Ikke en tjeneste til folket per i dag) Det kreves både teknikker og sterkt nok mikroskop. En slik test ville kunne vise om ditt innemiljø er rent for disse giftene og saneringen er gått riktig for seg.

 

Varmevifte er helt vanlig å bruke i saneringsammenheng. Dette må ikke forekomme. Alt blåses rundt og infiserer steder som var "rene" Økt varme fører også til at sopp trives og vokser i en rasende fart.

 

Når testresultatet kommer og det er positivt, blir man ofte stående som et spørsmålstegn: Hva nå?

 

Vi jobber mot å få gjort dette temaet kjent og få fokus. Vi må få politiske vedtak og oppmerksomhet vendt mot dette. En undersøkelse av boliger/ bygninger i Norge fra mai 2016 , i regi av forskning.no viser at så mange som 30% av disse har så mye fukt og mugg at det må sanering til for at man skal kunne oppholde seg / jobbe eller bo i disse. Da må man også huske på at FHI sier: "Synlig fukt og mugg skal ikke forekomme" Dette finner man om man søker på www.fhi.no sine sider. I tillegg kommer altså det man ikke kan se som er skjult og malt over etc.

 

Vi lever virkelig i en æra av livsfarlige bygninger som gjør over en million nordmenn disponibel for å utvikle CIRS. Samtidig sier norske forskere at giften fra aspergillus er den sterkeste og farligste giften vi omgir oss med. Ekstremt kreftfremkallende er ord som brukes.

 

Så til vi får dette til.. "nasjonal saneringsprotokoll for sanering av muggsopp" Så anbefaler vi å flytte! Ta ingenting med deg.. eller ha det lagret på uviss tid.

Dersom du skal sanere: Bruk kraftfull og varsom hånd. Følg de få instrukser du finner her å denne nettsiden og les Fhi sin rapport: Anbefalte faglige normer for inneklima 2015, fra s 40

Bruker du saneringsfirma, så vær til stede om du kan, med verne utstyr på deg selv. Følg med, gi instrukser. Du vet bedre enn dem, vær sjefen!

 

Lykke til!

 

 

KILDER

 

https://www.fhi.no/publ/2015/anbefalte-faglige-normer-for-innekl/

 

http://forskning.no/2016/04/tre-av-ti-boliger-har-fuktskader-som-bor-utbedres

 

 

Linker til saneringsfirmaer.. de finnes mange flere.

 

http://iktas.no/

 

https://www.mycoteam.no/

 

http://www.polygongroup.com/nn-NO/

 

https://www.anticimex.com/nb-NO/

 

http://www.anozona.se/

 

 

 

 

 

 

 

CIRS-Norge

Gjøvik, Norge.