Tiltak hus

 

Bekymringsmelding fra verdens helseorganisasjon:

 

(Scroll nedover i dokumentet under for å lese hele dokumentet)

 

 

FUKT og MUGGSOPP: helserisikoer, forhindre fukt og sanerings-tiltak.

 

Det anbefales å lese dokumentet ovenfor utgitt av verdens helseorganisasjon, men her er en omtrentlig gjengivelse av deler av dokumentet på norsk:

 

"Det er antatt at 10-50% av inneklima i Europa (avhengig av land) hvor mennesker bor, lever og arbeider har fukt. For mye fukt gjør innekimaet "tett" og gir det en svak odør. Fuktige vegger gir en kulde som krever høyere energibruk til oppvarming."

 

"Verdens helseorganisasjon er bekymret over dette, da muggsopp og fukt fører til økt helsefare.

Mennesker som oppholder seg i slike byggninger har økt sjanse for å utvikle helseproblematikk som respiratoriske problemer, allergisk rihinitt og astma."

 

"Noen mennesker er mer utsatt for å bli syk av muggsopp og fukt enn andre. Og noen er spesielt sensitive. Verdens Helseorganisasjon anbefaler at det blir gjort tiltak for å forhindre at barn, eldre og mennesker som allerede er allergisk og/eller har nedsatt immunforsvar, spesiellt bør holdes unna fuktige inneklimaer."

 

Nederst på dokumentet står det følgende sammendrag:

 

For å forhindre fukt og muggsopp i ditt hus:

 • Fjern muggsopp når det oppstår (se saneringsmetode)
 • luft hjemmet i kortere perioder 2-3 ganger daglig
 • slå aldri av mekanisk ventilasjonsanlegg
 • installer vifter på kjøkken og bad
 • tillat ikke rom og vegger å bli kalde
 • reparer fuktlekkasjer og konstruksjonsfeiler

 

 

 

 

Her følger utdypning med kunnskap fra byggforsk og Sintef: spesielt tilpassede råd for det norske klima:

 

 

FOR Å FORHINDRE FUKTDANNELSE I DITT HUS:

 

VENTILASJON,VENTILASJON og VARME!!

 

(Har du hytte/fritidshus bør så mange av rådene under følges, også der)

 • Sørg for god ventilasjon! Gode gammeldagse ventiler, minst en på hver vegg og i hvert rom, dessuten en god utrekksvifte som sørger for å sirkulasjon av luft, helst en som du aldri behøver slå helt av. Pass spesielt på våtrom som kjøkken og bad, men også kjeller. Tette hus? Et godt ventilasjons-anlegg er en absolutt nødvendighet for å forhindre fuktdannelser. Heller ikke ventilasjons-anlegg bør være avlått på noe tidspunkt.

 

 • ALDRI tett igjen alle ventiler! Er det kaldt ute og varmt inne og luften ikke blir sirkulert er det ypperlige forhold for kondens.

 

 • Luft huset jevnlig uansett årstid, en god 2 minutters gjennomlufting med flere vinduer åpen er nok, minst en gang i uken i kalde perioder. Mer resten av året. Dette skifter ut inneluften og tar ut fukt. Les her. Her menes alt av vinduer og dører opp i korte perioder for ordentlig utskifting av inneluft.

 

 • Sørg for god varme i alle rom. Varmen tørker opp fukt. --->tenk deg et syltetøyglass tatt ut av oppvaskemaskinen. Står den med lokket av og det er varmt fordamper fukten . Derimot, er det kaldt og du setter lokket på, kan du 2 dager senere åpne det og med fingeren fortsatt kjenne fukten. VENTILASON OG VARME forhindrer fukt. Ventiler sørger også for sirkulasjon av varmen. La gjerne dørene i huset stå åpen, slik at luften blir sirkulert i mellom rommene.

 

 • Har du sprekker i tak, vegger etc.? Dette er også kondensfeller. I selve sprekken møtes varme og kulde og her blir det fukt.

 

 • Har du fått vannlekkasje/kondens/fukt? se sanering.Fukten bør tørke opp innen 2 døgn, for å sikre seg mot muggdannelse/mykotoksiner. Husk at fukt trenger inn i vegger, under parkett, inn i sprekker etc. Åpne opp om nødvendig for å få tørket opp. Ta bilder for eventuelt synlig bevis til forsikringsselskap etc. En varmevifte direkte mot fuktområdet er et godt hjelpemiddel for å få den resterende fukten til å fordampe. Husk at: Det kan "SE" tørt ut, men dersom det er mur eller treverk, kan fukten ha trukket lenger inn i mur/betong eller tre,enn det du ser i det ytterste laget. God utlufting av den fordampede fukten er viktig!

 

 

HUS OG KLIMAENDRINGER

 

Klimaet vårt blir fuktigere og fuktigere og husene våre er ikke bygd for slik fuktig klima. 25-50% av Norske bggninger er idag antatt å ha en fuktproblematikk.

Les på regjeringen.no sine sider om hvorfor vi i norge er så utsatt for fukt i byggninger i dag, i forhold til før:

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/nou-er/2010/nou-2010-10/11.html?id=624418

 

Eller les denne:

http://met.no/filestore/CIENS_Hygen.pdf

 

Da forstår man raskt hvorfor så mange blir syke av muggsopp i dag, i forhold til at man nesten ikke hørte om det før i tiden. Flere blir syk som resultat av at det nesten ikke går ann å unngå fuktige byggninger i dag. På et tidspunkt sier kroppen og immunforsvaret: "STOPP!" " Nå klarer jeg ikke å beskytte kroppen mot disse giftstoffene og sykdom som følge av dem lengre." Da begynner en gradvis og saktegående nedgang i din allmenne helsetilstand. Tiltak må gjøres som følge av et fuktigere klima, for å forhindre fukt i byggninger.

Det trengs tiltak NÅ! Fortsetter det slik, kan man se for seg en "rivings-raid" og "sanerings-raid", over hele Norge i flere og flere hus, som i utgangspunktet ikke var bygd for slike fuktige forhold og blir ødelagt.

 

 

BYGGE NYTT?

For tips om hvordan bygge huset minst mulig giftig, hvilke materiealer du kan bruke istedet, og som vil være holdbart mot fukt anbefaler vi www.sykavhuset.no sine sider.

 

NYE HUS HAR IKKE MUGGSOPP? Les denne artikkelen utgitt av SINTEF:

 

http://gemini.no/2005/08/lunefulle-okkupanter/

 

Er dette en nyhet, eller meget gammel kunnskap?

Er det tilfeldig at de i fuktige land, som f.eks. England, har så mange teglsteins-hus?

 

http://byggitegl.no/8-2-1/fakta/inneklima/avgir-ingen-gasser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRS-Norge

Gjøvik, Norge.